‘΄Ενωσις ’Αποδήμων Κρινοφυτινών «Οι‘΄Αγιοι Θεόδωροι»:Κοπή ΒασιλόΠιττας-γενική συνέλευση 2017.

Κοπή Βασιλόπιτας -2017- Καί Πραγματοποίησις 31ης ’Ετησίας Τακτικής Γενικής ’Απολογιστικής καί ’Εκλογικής Συνελεύσεως, ’΄ετους -2016-

‘΄Ενωσις ’Αποδήμων  Κρινοφυτινών

«Οι‘  ‘΄Αγιοι Θεόδωροι»:

Κοπή ΒασιλόΠιττας -2017

Καί:

Πραγματοποίησις 31ης ’Ετησίας Τακτικής Γενικής ’Απολογιστικής καί ’Εκλογικής Συνελεύσεως, ’΄ετους -2016-

τήν Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στήν ’Αθήνα στά γραφεία

τής Πανγκαλαβρυνής ‘Ενώσεως, Λεωφόρος Πατησίων 121 (κοντά στό μέγαρο τού Ο.Τ.Ε Α.Ε.).

Κάλεσμα,

τού Κωνσταντίνου Κατσιάρη, Προέδρου και των μελών του ’Απερχομένου Διοικητικού -2013-2016-

Πρός τίς τούς συγχωριανές-ούς Κρινοφυτινούς:

’Αγαπητές – τοί  Συγχωριανές – νοί,

Μέ ’εγκάρδιες εύχές, ’επικοινωνώ  μαζί σας, διά ‘υγεία καί Φωτεινή νέα χρονιά καί Σάς ΚΑΛΩ νά έλθετε στήν κοπή τής   ΒασιλόΠιττας τού Νέου ’΄Ετους -2017- καί στήν   Πραγματοποίησιν τής  31ης Τακτικής Γενικής ’ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ Συνελεύσεως τού ’έτους -2016- τήν   5ην Μαρτίου 2017 ’από ‘΄ωρας 10:30  ‘΄εως 14:30.

’Ελπίζουμε σέ μικρές-ΜΕΓΑΛΕΣ χαρές.  

Ταξείδεψέ τε ΜΑΖΙ ΜΑΣ, μέ ούριους ’ανέμους, θά αίσθανθήτε μεγαλείο ψυχής…

Μ’  ’εκτίμησιν.

’Αθήναι 14-02-2017

‘Ο ’Απερχόμενος Πρόεδρος -2000–2016-

Κωνσταντίνος Κατσιάρης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ —  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ  

31ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ -2016- 
ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΡΙΝΟΦΥΤΙΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Προς όλες-ους τις- τους Κρινοφυτινές-ούς, ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ, Μέλη, της Ένώσεως Κρινοφυτινών «Οι Άγιοι Θεόδωροι»:
Αγαπητές – τοί  Συγχωριανές – νοί,
Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένώσεως μας, Εύχονται, διά το νέο έτος το 2017, Έλπίδα, ‘Υγεία, ατομική και οικογενειακή ΚΑΙ κάθε καλό,  δια όλες-ους …
Στην Τακτική Συνεδρίασιν των, στις 26/01/2017, απεφάσισαν Ομόφωνα τα εξής:
Να πραγματοποιηθεί η 31η Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική και ΈΚΛΟΓΙΚΗ Συνέλευσις, του έτους -2016- , την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 , το πρωϊ και από ώρας 10:30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. , μαζί με την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του έτους -2017- στα γραφεία της Παγκαλαβρυτινής Ένώσεως, στην Λ. Πατησίων 121 όροφος 2ος στην Αθήνα (κοντά στο μέγαρο του Ο.Τ.Ε).
Επισήμανσις: Πρώτη ειδοποίησις Κυριακή  26 Φεβρουαρίου 2017  και σε περίπτωσιν,  Μη Ύπαρξης απαρτίας (ως συνήθως), θα επαναληφθή η Γ/Σ την αμέσως επομένη Κυριακήν 5/3/2017, με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, στον αυτό τόπο και χρόνο, ανεξαρτήτου απαρτίας και άνευ ετέρας είδοποιήσεως:
Με Θέματα ημερησίας Διατάξεως τα κάτωθι:
1. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας, δια το Νέο Έτος -2017-.
2. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Διοικητικός Απολογισμός, έτους -2016- και τριετίας -2013-2016-
• Οικονομικός Απολογισμός έτους -2016- και Προϋπολογισμός -2017-.
3. Ανάγνωσις Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής, έτους -2016.
4. Έγκρισις Πεπραγμένων, Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016 και Προϋπολογισμού 2017 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Την  Διενέργειαν Αρχαιρεσιών-Εκλογών, λόγω λήξεως της τριετούς θητείας-2013-2016- των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  και εκλογή νέων, στα όργανα Διοικήσεως, δια την θητείαν -2016-2019-
6.Τυχόν άλλο θέμα προτεινόμενο, από την Γενικήν Συνέλευσιν των μελών.
Και  Καλείσθε ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων ( 18 ,19, 20 , 21) του Καταστατικού λειτουργίας της Ένώσεως μας, να προσέλθετε την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017, στην αναφερομένη διεύθυνσιν, για να παραστήτε στην 31ην Ετησίαν Τακτικήν Γενικήν Άπολογιστικήν και Έκλόγικήν Συνέλευσιν, κατά την οποίαν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπιστώσουν την απαρτία της, θα καλέσουν αυτήν να συγκροτηθή σε σώμα με την εκλογή τριμελούς Προεδρείου (Προέδρου, Γραμματέα και Μέλους), το οποίο θα  αναλάβη να διευθύνη τις εργασίες της και συγχρόνως θα είναι και Εφορευτική Έπιτροπή διά την διενέργειαν των Έκλογών.
Το Προεδρείον-Εφορευτική Έπιτροπή, στην συνέχεια θα κηρύξη την έναρξιν των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως, με τα ανωτέρω οριζόμενα θέματα, ημερησίας διατάξεως και θα κλείση τις εργασίες μετά το πέρας των αναλύσεων, ψηφισμάτων, Έκλογών και γενικώς την ολοκληρωτικήν εξάντλησιν όλων των θεμάτων.

 

 

 

 

 

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή