ΆγγελοςΤσιγκρής: «Θαμείνει στην Ιστορίαόποιος τολμήσει μιαγενναία μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη…»

ΜεαφορμήταπολλαπλάπροβλήματαστηναπονομήτηςποινικήςΔικαιοσύνης,οΑχαιόςδικηγόροςκαικαθηγητήςτηςΕγκληματολογίας(πρώηνγενικόςγραμματέαςτουΥπουργείουΔικαιοσύνης)ΆγγελοςΤσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Τοποινικόμαςσύστημαέχεικλείσειτονκύκλοτου.Είναιπλέοναπαραίτητηηαλλαγήπροσανατολισμούτηςόληςφιλοσοφίαςτηςποινικής καταστολής.Συγκεκριμένα,πρέπεισταδιακάνααρχίσουμεναξεπερνάμετημέχρισήμερακαθαράτιμωρητικήλειτουργιάτουΠοινικούΔικαίουκαιναστραφούμεσεέναπερισσότεροήκατάτοδυνατόνΠοινικόΔίκαιοεπανόρθωσηςήαποκατάστασητηςβλάβηςπουυπέστητοθύμα,μεάμεσηαποκατάστασητωνβλαβώνπουμπορούνναεπανορθωθούν(π.χ.φθορές ιδιοκτησίας, κλπ).Σεμιατέτοιαμεταρρυθμιστικήπροσπάθειαπουστοχεύειστονπυρήνατηςφιλοσοφίαςτηςποινικήςκαταστολής,πέρααπότημεταρρύθμισητωνβασικώνποινικώννομοθετικώνκειμένων(ΠοινικόςΚώδικας-ΚώδικαςΠοινικήςΔικονομίας–ΣωφρονιστικόςΚώδικας),είναιαπαραίτητηκαιηάμεση αποζημίωση θυμάτων που βρίσκονται σε άμεση ανάγκη.Γιατιςβλάβεςπουμπορούννααποκατασταθούν,ητιμωρίαθαπρέπειναπεριλαμβάνειεναλλακτικέςποινές(π.χ.κοινωφελήεργασία,επιτήρησημε“ηλεκτρονικόβραχιόλι”,καταστήματαημιελεύθερηςδιαβίωσηςκρατουμένων,τμηματικήέκτισητηςποινής,κλπ),οιοποίεςθαεκτίονταισεσυνδυασμόμετηνταυτόχρονηαποκατάστασητηςβλάβηςπουυπέστητο θύμα.Στηνίδιαμεταρρυθμιστικήπροσπάθειαθαπρέπειναπροβλεφθείκαιμιαγενναίααποποινικοποίησησυμπεριφορών,όπωςτωνπταισμάτωνκαιεπιλεγμένων“ελαφρών”πλημμελημάτων(αρμοδιότηταςΜονομελούςΠλημμελειοδικείου),μεσκοπότηναποσυμφόρησητουποινικούμαςσυστήματος(δικαστηρίωνκαιφυλακών)καιτηνεπιτάχυνσηστηναπονομή της ποινικής δικαιοσύνης.Φυσικά,οδράστηςτέτοιωνσυμπροφορώνδενθαπαραμένειατιμώρητος,αλλάθαέχειαστικέςήδιοικητικέςευθύνες,σεσυνδυασμόμετηνευρείαεφαρμογή του θεσμού της δικαστικής (εξω-ποινικής) διαμεσολάβησης.
Οπολίτηςθαπρέπειναπάψεινααπογοητεύεταιαπότηναργόσυρτηκαιαναποτελεσματικήποινικήδιαδικασία.Ηεκδίκασητωνποινικώνυποθέσεωνθαπρέπειναείναιχρονικάάμεσασυνδεδεμένημετοέγκλημα, ώστε να μη διαιωνίζεται η εντύπωση της ατιμωρησίας.Αναφορικάμετουςδράστεςκακουργημάτων,αλλάκαιάλλωνεγκλημάτωνπουηβλάβηδενμπορείνααποκατασταθεί,θαπρέπειναδιατηρηθείηστερητικήτηςελευθερίαςποινήσεκλειστόκατάστημακράτησης,σεσυνδυασμόμετηνπρόβλεψηεπιβολήςπαρεπόμενηςποινήςχρηματικήςαποζημίωσηςγιακάθεημέρακράτησης,τοποσότηςοποίαςθαδιασφαλίζεταιγιατοΔημόσιομετηνπροσωπικήπεριουσίατουκρατούμενουήεναλλακτικάμεπαροχήεργασίας(εντόςήεκτόςτηςφυλακής, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης).Αςπάρουμελοιπόνωςπαράδειγμαέναςυποτιθέμενοδημόσιουπάλληλο,νυμφευμένο,μετρίαανήλικατέκνα,οοποίοςπέφτειθύμαανθρωποκτονίας με σκοπό τη ληστεία.Στοκαλύτεροσενάριο,οδράστηςσυλλαμβάνεται,οδηγείταιστηΔικαιοσύνη,καταδικάζεταικαιτουεπιβάλλεταιηποινήτηςισόβιαςκάθειρξης.Αςδούμετώρατι“αγνοεί”τοποινικόμαςσύστημα:Τοθύματηςανθρωποκτονίαςαφήνειπίσωτησύζυγότουμετρίαανήλικαπαιδιά,πουδιαμένουνσεενοικιαζόμενοδιαμέρισμα.Μόλιςησύζυγοςπληροφορείταιτοπεριστατικόυφίσταταισοβαρήβλάβητηςυγείαςτηςπου την καθιστά ανίκανη προς παροχή εργασίας.Ερωτήματα:Πωςθαεπιβιώσειαυτήηοικογένεια,πουτοέγκλημαάλλαξεδραματικάτη ζωή της; Η απάντηση είναι: ΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΝΕΝΑΣ.ΜήπωςαυξάνουνοιΆγγελοςΤσιγκρής:»ΚαιτοΓεφύριτηςΆρταςάργησεναγίνει,εκείόμωςδενπλήρωνανδιόδια!»ημεγαλύτερηανήλικηκόρητηςοικογένειαςναακολουθήσειμιαπαρεκκλίνουσασυμπεριφορά(π.χ.νααρχίσειναεκδίδεταιπαράνομα,γιατηνεξασφάλισητηςεπιβίωσηςτωνυπόλοιπωνμελών);Ηαπάντησηείναι:ΣΑΦΕΣΤΑΤΑΝΑΙ.Μήπωςαυξάνονταιοιπιθανότητεςταμικρότερααδέλφιαναμπουνστοχώροτηςπαραβατικότηταςκαιτηςπαρανομίας(π.χ.χρήσηκαιδιακίνηση ναρκωτικών ουσιών); Η απάντηση είναι: ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ ΝΑΙ.Οπαραπάνωκατάλογοςείναιανεξάντλητοςκαιδίνειανάγλυφατηνεικόνατηςκοινωνικήςπαθογένειαςπουγεννάηεγκληματικότητακαιτηδιαρκώς αυξανόμενη ανακύκλωσή της.
Γιανασπάσειοπαραπάνωφαύλοςκύκλοςτηςεγκληματικότηταςθαπρέπειναθεσμοθετηθεί-πέρααπότηνποινικήκαταστολή-καιηεγκληματοπροληπτικήδιάστασηστηναπονομήτηςποινικήςδικαιοσύνης,πουθααφοράπρώτακαικύριαστηνπαροχήκοινωνικήςπροστασίας στα θύματα των εγκληματικών πράξεων…».

 

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Sending

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

©2015 Kalavrytapress       Όροι χρήσης | Προσωπικά Δεδομένα | Σχετικά με το kalavrytapress.gr

Μέλος του Ομίλου  των εταιριών ΑΧΑΪΚΑ ΜΜΕ ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ FM 94STEREO AE

Designed by: Christos Caberos

Τοπικά Νέα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή

Log in with your credentials

Forgot your details?