Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (27-10-2016)

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 17.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Περί έγκρισης της Εισηγητικής ΄Εκθεσης Γ΄ Τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2016.
 2. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικον. έτους 2016.
 3. Περί των εκδηλώσεων μνήμης για τα 73 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.
 4. Περί παγώματος και μη αναπροσαρμογής, για ΤΕΤΑΡΤΗ συνεχόμενη χρονιά, των πάσης φύσεως τελών και δικαιωμάτων που ισχύουν και για το έτος 2017.
 5. Περί διαγραφής των αναδρομικώς βεβαιωθέντων τελών κοιμητηρίου στις Τοπικές Κοινότητες Κρινοφύτων και Τουρλάδας, μετά την υποβολή σχετικών υπ’ αριθμ. πρωτ. 7432/17-8-2016, 8065, 8067, 8068, 8069/5-9-16, 8470/15-9-16, 8811/22-9-16 και 9008/26-9-16 αιτήσεων-ενστάσεων από κατοίκους, δημότες, το Σύλλογο Τουρλαδαίων και τον Εκπρόσωπο της Τ.Κ. Κρινοφύτων καθώς και κατοίκων άλλων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου μας.
 6. Περί ενημέρωσης για τις δυνατότητες, σύνταξης, του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
 7. Περί κατεδάφισης, των, κριθέντων, από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης/Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Αιγιαλείας, ως κατεδαφιστέων, α) στεγασμένου χώρου από πέτρα και σκυρόδεμα (εικονοστάσι) και β) πέτρινης βρύσης, που κατασκευάστηκαν αυθαίρετα, από άγνωστο, στο Δήμο πρόσωπο, σε κοινόχρηστο χώρο, που ανήκει στο Δημόσιο, ήτοι στο χωμάτινο έρεισμα της Επαρχιακής Οδού Κλειτορίας – Τρίπολης στο δεξιό μέρος της αριστερής στροφής, μετά τη γέφυρα του Κλειτόριου ποταμού (Σχετικά τα υπ’ αριθμ. 2418/25-8-2016 και 2849/2414/24-8-2016 έγγραφα της ως άνω Πολεοδομίας Αιγιαλείας).
 8. Περί λήψης απόφασης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Δάφνης.
 9. Περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.
 10. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 38/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΝΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Κ.Π.Ν.&.Α. Δ. Καλαβρύτων οικον. έτους 2016».
 11. Περί συμμετοχής του Δήμου στην ΄Εκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» που γίνεται στη ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης στο κτίριο ΓΕΑ ΑΕ από 9 έως 13 Νοεμβρίου 2016 για τον τουριστικό και αγροδιατροφικό τομέα και ψήφισης σχετικής πίστωσης.
 12. Περί έγκρισης σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαβρύτων και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία: «Εταιρεία πρόληψης & προαγωγής της Υγείας – Υγεία για όλους».
 13. Περί αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Κερτεζιτών «Ο ΣΤΡΙΦΤΟΜΠΟΛΑΣ» για έγκριση παραχώρησης στο Σύλλογο της οικίας Δημητρίου-Αναγνώστη Στριφτόμπολα για τη λειτουργία του ως Πολιτιστικό Κέντρο. (Σχετικά και δύο έγγραφα του Προέδρου της Τ.Κ. Κερτέζης)
 14. Περί έγκρισης Π.Π.Ο.Π. του έργου: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ. Κερτέζης».
 15. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. της Α.Σ. του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών Δ.Δ. Κλειτορίας» Δήμου Καλαβρύτων.
 16. Περί έγκρισης της Μελέτης (αριθ. 26/2016) για την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Καλαβρύτων» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.
 17. Περί έγκρισης της μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «Ανακατασκευή τμήματος Πλατείας Τ.Κ. Σκεπαστού» και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του.
 18. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποχέτευση όμβριων Οδού Αγίου Αλεξίου» Τ.Κ. Καλαβρύτων του Δήμου Καλαβρύτων.
 19. Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαπλάτυνση οδού από το κοιμητήριο μέχρι γέφυρας Δ.Δ. ανάστασης» Δ.Ε. Αροανίας Δήμου Καλαβρύτων.
 20. Περί αιτήσεων – αναφορών του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Πλανητέρου για την εκτροπή του τμήματος του δρόμου στη θέση «Κουραδά Βράχο»Τ.Κ. Πλανητέρου Δ.Ε. Κλειτορίας Δήμου Καλαβρύτων. (Σχετικές οι από 16-9-16, 22-09-2016 και 27-09-2016 αιτήσεις διαμαρτυρίες του και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 159921/159913/30-09-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου).
 21. Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 39/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Μ.Κ.Ο. «Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016».
 22. Περί αίτησης της κ. Αθηνάς Μιχαλοπούλου για διαγραφή χρέους ποσού € 967,68 από τους χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. Παίων του Δήμου Καλαβρύτων, για εγγύηση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στη Δάφνη της Δ.Ε. Παίων του Δήμου Καλαβρύτων.
 23. Περί αίτησης Παναγιώτη Γ. Καραμούζη για τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης που ψηφίστηκε με τις υπ’ αριθ. 2/2014 και 4ρ/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σκεπαστού, εγκεκριμένες με την υπ’ αριθ. 155/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την υδρομάστευση στη θέση «Κράσου Λίμνα» και ως προς την υδατοδεξαμενή στη θέση «Θεοτόκος» και περί της αριθμ. 15/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Σκεπαστού, για τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης της ανοικτής δεξαμενής στη θέση «ΘΕΟΤΟΚΟ» και στη θέση Κράσου Λίμνα».
 24. Περί αίτησης 11 κατοίκων οικισμού Λομποκά Τ.Κ. Μικρού Ποντιά για καταπάτηση δημόσιου-κοινοτικού δρόμου στη θέση «Βρύση Γκούρα-Αλώνια» Μ. Ποντιά, από Θεόδωρο Αντ. Κουτρουμάνη και Βασίλειου Ιωαν. Γκοτσόπουλο. (Σχετεικές οι υπ’ αριθμ. 6και 11/2016 αποφάσεις του Συμβουλίου Τ.Κ. Μ. Ποντιά).
 25. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.
 26. Περί διαγραφής προσαυξήσεων επιβληθέντων δημοτικών τελών (Σχετικές οι αιτήσεις Ιερέα Ιωάννη Πετρόπουλου, Παναγιώτη Ηλιόπουλου κ.α.).
 27. Περί έγκρισης χορήγησης μίας νέας παροχής ισχύος 8 kva (Νο 1Φ) Γενικής (ΠΙΛΑΡ) για τη σύνδεση με το δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης της Εγκατάστασης που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Ανάστασης Τ.Κ. Ανάστασης και ψήφισης πίστωσης 293,07 € υπέρ καταβολής στην ΔΔΕΔΔΗΕ γι’ αυτή.

ipografi proedrou kont

Αποτέλεσμα εικόνας για kalavryta dhmotiko symvoylio

Διαβάστε επίσης

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του, και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.Αποδοχή