Ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών από υποψήφιους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο Έργο “Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης” της Πράξης “Ολοκληρωμένα Προγράμματα προώθησης στην απασχόληση στην περιοχή εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης” MIS 6001123, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και θα διαρκέσει μέχρι τη συμπλήρωση ικανού αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων με σκοπό τη πλήρωση των 1.000 εγκεκριμένων θέσεων.

Ωφελούμενοι του έργου είναι 1.000 άνεργοι της περιοχής εφαρμογής του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης, οι οποίοι κατανέμονται ως ακολούθως:

  • 500 ωφελούμενοι για την ΠΕ Αρκαδίας των Δήμων Μεγαλόπολης, Τρίπολης και Γορτυνίας &
  • 500 ωφελούμενοι για την ΠΕ Μεσσηνίας του Δήμου Οιχαλίας.

Με την συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου, οι ωφελούμενοι θα επωφεληθούν λαμβάνοντας:

  • Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης
  • Πιστοποίηση προσόντων (γνώσεων και δεξιοτήτων)
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2.200€

Η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία περιγράφει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την διαδικασία υποβολής αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του έργου: https://arkadia.dek.gr/

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και η ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του έργου: https://arkadia.dek.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τηλέφωνα: 2109996330 & 2710235544 ή μέσω e-mail : actions4you@kekdiastasi.edu.gr

Ημέρες & ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα- Παρασκευή 10:00-17:00

Video