• Ένα στάδιο, ένα βήμα, πριν, από τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καλαβρύτων.
  • Ξεκινά, η κατασκευή των συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο (των εξωτερικών, από την εταιρεία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ και των εσωτερικών, από κάθε ένα ιδιοκτήτη, υποχρεωτικά)

 

Σας ενημερώνουμε, ότι, το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης των Καλαβρύτων, ένα σημαντικό έργο για το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την υγεία των πολιτών μας, βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο κατασκευής του (τοποθετείται ο τελευταίος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός) και απομένουν, μόνο, οι συνδέσεις με το αποχετευτικό δίκτυο, για να αρχίσει, η δοκιμαστική λειτουργία του.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών ακινήτων της πόλης μας, έχει ανταποκριθεί στην καταβολή του κόστους σύνδεσης και πιστεύουμε, ότι και οι υπόλοιποι, ύστερα και από τον διακανονισμό των δόσεων, που έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ανταποκριθούν, άμεσα.

Τονίζουμε δε, ότι, η σύνδεση των ιδιοκτητών με το αποχετευτικό δίκτυο, είναι, από το νόμο, υποχρεωτική.

Αυτό το διάστημα, ξεκινούν δύο (2) μεγάλα έργα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον της πόλης των Καλαβρύτων:

 

  • Την επόμενη εβδομάδα, εγκαθίσταται ο ανάδοχος εργολάβος, η εταιρία ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ, για την επέκταση και κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων του αποχετευτικού και την τοποθέτηση φρεατίων έμπροσθεν των κτισμάτων, όπου, έχει οριοθετηθεί, από την μελέτη.

 

Η σύνδεση της αποχέτευσης του ιδιοκτήτη από το σπίτι του, μέχρι το φρεάτιο, δηλαδή οι εσωτερικές συνδέσεις  είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη, ο οποίος ύστερα από υπόδειξη και άδεια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου θα προβαίνει στην σύνδεση με όποιο υδραυλικό – εργολάβο επιθυμεί, (μπορεί να έρθει και σε διαπραγμάτευση με τον εργολάβο του έργου) αποκαθιστώντας τις ζημιές, που, τυχόν, έχει προξενήσει στο πεζοδρόμιό του.

 

  • Παράλληλα, εκτός από το έργο των συνδέσεων με την αποχέτευση, ξεκινούν και οι εργασίες αντικατάστασης – τοποθέτησης σύγχρονων υδρομετρητών, μιας άλλης εργολαβίας, προκειμένου να ελέγχεται η κατανάλωση του νερού, να περιοριστούν οι σπατάλες του και να μην μένουν χωρίς νερό (κυρίως το καλοκαίρι) συμπολίτες μας.

 

Δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες, για την αλλαγή – τοποθέτηση των υδρομετρητών. Οικονομική επιβάρυνση, θα υπάρξει, εφ όσον, κάποιος ιδιοκτήτης αιτηθεί ή απαιτείται, νέα παροχή.

Ζητούμε, από όλους τους κατοίκους και ιδιοκτήτες ακινήτων των Καλαβρύτων, να συμβάλλουν, ώστε, το ταχύτερο δυνατό, να κατασκευασθούν οι συνδέσεις με το δίκτυο αποχέτευσης (τόσο οι εξωτερικές διακλαδώσεις που τις κατασκευάζει ο εργολάβος, όσο και τις εσωτερικές συνδέσεις, από το σπίτι μέχρι το φρεάτιο, που θα τις κατασκευάσει ο κάθε ιδιοκτήτης) και όταν, θα είμαστε έτοιμοι, στις αρχές του Καλοκαιριού, περίπου, να ξεκινήσουμε τη δοκιμαστική λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού της πόλης μας, που τόσα χρόνια περιμένουμε και ζητούσαμε, να λειτουργήσει.

Ζητούμε, επίσης, την κατανόησή σας, για οποιαδήποτε τυχόν ταλαιπωρία από την εκτέλεση των παραπάνω δύο έργων (1. Την κατασκευή των συνδέσεων και 2. την τοποθέτηση των υδρομετρητών), γνωρίζοντάς σας, ότι, η ταλαιπωρία είναι μικρή και προσωρινή, τα έργα, όμως που θα γίνουν είναι μόνιμα και βελτιώνουν τη ζωή, την υγεία και το περιβάλλον μας.
                                                  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ