Πλήρη εικόνα της κατάστασης του αυτοκινήτου τους, μπορούν να έχουν πλέον όλοι οι κάτοχοι στην χώρα και φυσικά πλέον οι ελεγκτικές αρχές.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsauto, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ετοίμαζε μία data base με όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα της χώρας και την κατάσταση που βρίσκονται αυτά.

Όπως σε ότι αφορά τις οικονομικές του υποχρεώσεις (Τέλη Κυκλοφορίας, ασφάλεια κλπ) τους ελέγχους ΚΤΕΟ και αλλά.

Πλέον το MyAuto είναι γεγονός και αποτελεί επί της ουσίας τον ηλεκτρονικό φάκελο των οχημάτων και οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέσουν τις πληροφορίες στο Gov.gr Wallet τους.

Συγκεκριμένα μέσω του Gov.gr Wallet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν για ενημερωτικούς λόγους πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του οχήματός τους, όπως αυτά τηρούνται σε μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων από τα οποία αντλούνται.

Σημειώστε πως το προσεχές διάστημα τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα μέσω του AuditCar στις ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να απαλειφθεί η ανάγκη προσκόμισης ή επίδειξης τους από τους πολίτες προς τις αστυνομικές αρχές.
Πλέον με τις ανάλογες διασταυρώσεις θα μπορούν να βεβαιωθούν πρόστιμα, τόσο για ανασφάλιστα οχήματα (που ξεπερνάνε τα 400.000), όσο και για KΤΕΟ, πινακίδες κλπ.

Διαθέσιμες στο Gov.gr Wallet είναι οι εξής πληροφορίες:

Στοιχεία αδειών κυκλοφορίας από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

• Στοιχεία τεχνικών ελέγχων οχημάτων – ΚΤΕΟ από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

• Στοιχεία καταβολής τελών κυκλοφορίας, ακινησίας και ιδιοκτησίας από τα Μητρώα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

• Εύρεση ασφάλισης οχημάτων από τα Μητρώα του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Ο  πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

  • Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας
  • Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας
  • Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία
  • Αν το όχημα του έχει κλαπεί
  • Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Ο πολίτης μέσω του Gov.gr Walletθα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο
  • Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.

Πηγή: newsauto