Η Ιερά Μητρόπολη σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγιαλείας, ενημερώνει ότι την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου ε.έ. και ώρα 4.00΄-6.00΄μ.μ. η Κοινωνική Ιματιοθήκη, που ευρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως και Μελετοπούλων γωνία, θα είναι ανοικτή αποκλειστικά και μόνο για παραλαβή ειδών ρουχισμού, λευκών ειδών και οικιακού εξοπλισμού σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Υπεύθυνη Ιματιοθήκης είναι η κυρία Ντία Παναγοπούλου, τηλ. 6942982430.

               ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ