Δράσεις Καθαριότητας & Ανακύκλωσης στην πόλη μας – Νοέμβριος 2023 – Νίκος Αβραμίδης