Εγκρίθηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, τα πρακτικά της ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών, προσφορών και κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια δύο νέων απορριμματοφόρων που θα ενισχύσουν τον στόλο μηχανημάτων του Δήμου. 

Η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού μετά τον έλεγχο, πρότεινε να κατακυρωθεί ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 8 κυβικών μέτρων και ενός απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 3 κυβικών μέτρων, στην εταιρεία “Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ” με έδρα το Αίγιο. Σημειώνεται ότι προωθείται ήδη και η προμήθεια ενός οχήματος τύπου βαν, περισυλλογής και μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς.