Στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηματοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων με τίτλο «Ηλέκτρα», ο Δήμος Αιγιαλείας ολοκλήρωσε την εκπόνηση των απαραίτητων Μελετών και είναι σε διαδικασία υποβολής της πρότασης που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αιγιαλείας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  

Στο γραφείο του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, πραγματοποιήθηκε σχετική σύσκεψη παρουσία του τεχνικού συμβούλου και του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης κ. Βασίλη Χριστόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου. 

Όπως τονίστηκε, αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης (τόσο στο κτιριακό κέλυφος όσο και στις Η/Μ εγκαταστάσεις), καθώς και η εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα παρακάτω σχολικά κτίρια:

–       9ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αιγίου,

–       1ο Γυμνάσιο Αιγίου,

–       3ο Γυμνάσιο Αιγίου,

–       1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου

Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίζονται οι εξής δράσεις ανά σχολικό κτίριο:

-9ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αιγίου: Αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, θερμοϋγρομόνωση στέγης, αντικατάσταση λέβητα, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού.

-1ο Γυμνάσιο Αιγίου: Αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, θερμοϋγρομόνωση δώματος, αντικατάσταση λέβητα, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού.

-3ο Γυμνάσιο Αιγίου: Αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, θερμοϋγρομόνωση στέγης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης, αντικατάσταση λέβητα, αντικατάσταση κλιματιστικών σωμάτων, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού,  εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού.

-1ο Γενικό Λύκειο Αιγίου: Αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, θερμοϋγρομόνωση στέγης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης, αντικατάσταση λέβητα, αντικατάσταση κλιματιστικών σωμάτων, αναβάθμιση συστήματος φωτισμού,  εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος με τη μέθοδο του Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Μετά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος σημείωσε: «Αποδεικνύουμε έμπρακτα την προσήλωση της δημοτικής μας αρχής στην αξιοποίηση κάθε μέσου και χρηματοδότησης για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων», ενώ ο αντιδήμαρχος Έργων κ. Βασίλης Χριστόπουλος συμπλήρωσε: «Δίνουμε προτεραιότητα στην καθημερινότητα των μαθητών μας για σύγχρονα και αναβαθμισμένα σχολικά κτίρια, αφού εκεί περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους.» και συμπλήρωσε «Ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.»