Νέο Πρόεδρο εξέλεξε το ΔΣ της Ένωσης Οινοπαραγωγων του Αμπελώνα της Πελοποννήσου, μετά από ψηφοφορία των μελών του. Με ομόφωνη απόφαση όλα τα μέλη του ΔΣ εξέλεξαν τον κ. Άρη Τσέλεπο, ως τον νέο Πρόεδρο της ΕΝΟΑΠ. Ο νέος Πρόεδρος ευχαρίστησε τον απερχόντα Πρόεδρο κ. Γιάννη Τρουπή, για τη συνεισφορά του και ζήτησε την συνδρομή όλων των μελών του ΔΣ για τα επόμενα χρόνια.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος: Άρης Τσέλεπος
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Ταμία: Δημήτρης Κίσσας
Γραμματέας: Αρίστος Σπανός
Μέλος: Γιάννης Τρουπής