Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη για το έργο της Ψηφιακής Ανάδειξης της Ιστορίας του 1821 στον Δήμο Αιγιαλείας, μιας υπηρεσίας που εντάχθηκε σε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” του Υπουργείου Εσωτερικών και που συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη σημαντικών ιστορικών γεγονότων του έπους του 1821. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνεδρίασε πρόσφατα και κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «Content Management in Culture PC» με τιμή 120.000 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού που ενέκρινε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αντικείμενο του έργου, όπως σημειώνεται, είναι η ανάδειξη ιστορικού περιεχομένου και σημαντικών γεγονότων του έπους του 1821 που πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Αιγιαλείας, μέσω τεχνολογιών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (ΤΠΕ). Το έργο αυτό ουσιαστικά αποτελεί την αναβάθμιση του Μουσείου Ψηφιακών Εκθεμάτων που ήδη λειτουργεί σε αίθουσες του Αρχοντικού Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο, αξιοποιώντας την τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, ώστε να είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό για ντόπιους και επισκέπτες.

Στο πλαίσιο του έργου, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα:

  1. Εκπαιδευτικό παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας με ιστορικό περιεχόμενο για μαθητές και σχολεία.
  2. Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας για ξεναγήσεις Τουριστών και Μαθητών.
  3. Εκπαίδευση – Πιλοτική Λειτουργία
  4. Προμήθεια Εξοπλισμού: Δύο μάσκες εικονικής πραγματικότητας, ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, πληκτρολόγιο και ποντίκι.