Η ανακοίνωση του Επικεφαλής της μειοψηφίας του Δήμου Καλαβρύτων, του Δημοτικού Συμβούλου Θανάση Κανελλόπουλου αναφέρει:

Ο ρόλος της αντιπολίτευσης σε κάθε συλλογικό όργανο, όπως η Κυβέρνηση, η Περιφέρεια, οι ΟΤΑ και σε κάθε φορέα που το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται απευθείας από τους Έλληνες Πολίτες, είναι σημαντικός και καθοριστικός και γι’ αυτό έχουν θεσπιστεί κανόνες για τη λειτουργία της. Ειδικότερα, εκφράζει απόψεις και ασφαλώς αντιρρήσεις επί των τιθέμενων, κατά κύριο λόγο από την πλειοψηφία, ζητημάτων και αντιπροτείνει νομοθετικά και πρακτικά τις απόψεις της, ώστε η τελική απόφαση να είναι προς το συμφέρον, στην προκειμένη περίπτωση, του Δήμου και των Δημοτών. Όπως είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά, προσωπικά εγώ και η Παράταξή μας, θα διαδραματίσουμε, στην περίπτωση που ο λαός των Καλαβρύτων μας εντάξει στην αντιπολίτευση, πράγμα το οποίο εγένετο, ενεργό ρόλο, στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής, επισημαίνοντας τυχόν νομοθετικές παραλείψεις και αντιθέσεις, καθώς επίσης και ουσιαστικές αξιολογήσεις επί κάθε θέματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και το συμφέρον του Δήμου και των Συνδημοτών μας σε κάθε θέμα προς συζήτηση. 

Αρχές του έτους τέθηκε στη Δημοτική Επιτροπή προς έγκριση Πρακτικό Επιτροπής του Δήμου, που αφορούσε ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ενός (1) οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ). Εγώ προσωπικά, αλλά και οι Σύμβουλοι της Παράταξής μας αντιλέξαμε σφοδρά με νομικούς ισχυρισμούς, που αφορούσαν τη διαδικασία και με ουσιαστικούς ισχυρισμούς, που αφορούσαν το ύψος της προσφοράς (ποσού 149.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., άρα συνολικά 184.760,00€ !!!)  και το γεγονός ότι υπήρχε μια και μοναδική εταιρεία, η οποία είχε επιλεγεί για να κατακυρωθεί υπέρ της ο διαγωνισμός για το ως άνω αυτοκίνητο. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία να το αναβάλλει για να αξιολογήσει τις παρατηρήσεις μας. Το θέμα επανήλθε πάλι στη Δημοτική Επιτροπή, οπότε η πλειοψηφία προβληματίστηκε με τις επισημάνσεις μας, τις οποίες επαναλάβαμε εκ νέου, και ανέβαλε ξανά το ως άνω θέμα. 

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την Παρασκευή 26 Απριλίου, τέθηκε εκ νέου στην ημερήσια διάταξη το συγκεκριμένο θέμα και δημοσίως, πριν τη Συνεδρίαση, διαμηνύσαμε στην πλειοψηφία ότι εμμένουμε στις απόψεις και αντιρρήσεις που έχουμε εκφράσει. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση επισημαίνουμε ότι η πλειοψηφία, επαναξιολογώντας και αυτή την προσφορά, πρότεινε να κριθεί ο διαγωνισμός ασύμφορος. Έτσι, ομόφωνα το αίτημα περί επικύρωσης του Διαγωνισμού, απορρίφθηκε και ο διαγωνισμός κρίθηκε ασύμφορος. 

Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να τονίσουμε τόσο στην πλειοψηφία όσο και στους συνδημότες μας ότι αποκλειστικός μας στόχος είναι η εποικοδομητική αντιπολίτευση, που αποβλέπει στο συμφέρον του Δήμου και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε για κάθε θέμα, που κρίνουμε ότι δεν είναι προς συμφέρον των Δημοτών. Διευκρινίζουμε ότι συμφωνούμε στην αγορά οχήματος περισυλλογής ζώων συντροφιάς, αλλά με διαδικασία που θα αποκτήσει μεγαλύτερη δημοσιότητα, ώστε να λάβουν γνώση και να συμμετάσχουν σχεδόν όλες οι αντιπροσωπείες που κατασκευάζουν τέτοιου τύπου οχήματα, προκειμένου να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα προσφορά για το Δήμο.

 

Ο Επικεφαλής της Παράταξης Μειοψηφίας του Δήμου Καλαβρύτων

Δημοτικός Σύμβουλος

Θανάσης Κανελλόπουλος