«Κατάφωρη διάκριση σε βάρος των νοσοκομειακών ψυχολόγων η μη απονομή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024 έλαβε χώρα συνάντηση στη Βουλή μεταξύ κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποτελούμενο από τους Σωκράτη Φάμελλο, Πρόεδρο της ΚΟ, τους Βουλευτές Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τομεάρχη Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) του κόμματος, , Κατερίνας Νοτοπούλου, τομεάρχη Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής της ΚΟ, και Ράνιας Θρασκιά, Αναπληρώτριας Τομεάρχη Παιδείας με αντιπροσωπεία του υπό σύσταση σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Νοσοκομειακών Ψυχολόγων».

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν το δίκαιο και καθ’ όλα νόμιμο αίτημα του Συλλόγου περί απονομής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας να συμπεριληφθεί στις ειδικότητες εκείνες οι οποίες δικαιούνται το ανωτέρω επιδόματος. Διότι η ειδικότητα των Ψυχολόγων οι οποίοι εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία δεν συμπεριλαμβάνεται σε εκείνες που δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/35134/ΔΕΠ/21-4-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του N . 4354/2015 (Α΄ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του|» δικαιούνται το προαναφερόμενο επίδομα.

Αυτό συνιστά κατάφωρη διάκριση εις βάρος μιας ειδικότητας εργαζομένων του Ε.Σ.Υ η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πεδίου, παρέχει σημαντικότατες υπηρεσίες υγείας σε κλινικό περιβάλλον, συμμετέχει κανονικά στις εφημερίες των νοσοκομείων και βεβαίως συμμετέχει ενεργά και πολύ σημαντικά στην λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, ερχόμενοι σε επαφή με αδιάγνωστα περιστατικά.

Το κλιμάκιο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμερίζεται το νόμιμο και δίκαιο αίτημα των κλινικών ψυχολόγων του ΕΣΥ και δεσμεύτηκε να το αναδείξει κοινοβουλευτικά καταθέτοντας ερώτηση προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Σημειωτέον, ότι ο Σύλλογος έχει καταθέσει το από 3-10-2023 υπόμνημα ενώπιον των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και Υγείας, αλλά ακόμη κανένα εκ των Υπουργείων δεν έχει στέρξει να απαντήσει.