Συνάντηση του πολιτευτή Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Τσώκου
με τον Ειδικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Δ. Κατσαρό
Ανδρέας Τσώκος: «Συνεργασία και εξωστρέφεια
στην υπηρεσία των πολιτών»

Με τον Ειδικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρη Κατσαρό, συναντήθηκε ο πολιτευτής Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία Ανδρέας Τσώκος.
Στη συνάντηση που είχαν, συζήτησαν τις προοπτικές συνεργασίας τους για διάφορα θέματα της περιοχής της Αχαΐας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Ειδικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει γνώση της περιοχής, καθώς και τη βούληση για εξωστρέφεια και ανάπτυξη, προς όφελος των πολιτών. Με τον Ανδρέα Τσώκο συζήτησαν πώς μπορούν να συμβάλλουν, ο καθένας από την πλευρά του, στον σκοπό αυτό, για την Αχαΐα και τους ανθρώπους της.
Το έργο και οι αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφορούν στον πολεοδομικό, περιβαλλοντικό και ενεργειακό τομέα και ακόμα τα καίρια ζητήματα της αδειοδότησης εργατών γης αλλά και χρήσης νερού, που άπτονται άμεσα του αγροτικού τομέα της Αχαΐας.
Σχετικά, ο πολιτευτής Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία Ανδρέας Τσώκος αναφέρει: «Βρίσκομαι σε ανοιχτή συνεργασία και συνεχείς επαφές με φορείς και εκπροσώπους αρχών της περιοχής της Αχαΐας. Με τον Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδα και Ιονίου Δ. Κατσαρό ανταλλάξαμε απόψεις, ώστε να δημιουργήσουμε ένα διαρκή δίαυλο συνεργασίας, για την αντιμετώπιση θεμάτων της Αχαΐας.
Αναγνωρίζοντας το έργο που προσφέρει στο όργανο της αποκεντρωμένης διοίκησης, ανοίγονται δυνατότητες για ευρύτερες συνεργασίες και την ουσιαστική εξωστρέφεια φορέων του δημοσίου, στην υπηρεσία των πολιτών».