Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη

είχε ο πολιτευτής ΝΔ Αχαΐας Ανδρέας Τσώκος

Ανδρέας Τσώκος: «Συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για στήριξη στην υγιή επιχειρηματικότητα και την καινοτόμο παραγωγικότητα»

Καθώς βρίσκεται σε ανοιχτή και συνεχή συνεργασία με τις αρχές και τους φορείς της περιοχής, με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη συναντήθηκε ο πολιτευτής Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία Ανδρέας Τσώκος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει καίριο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και της Αχαΐας, τόσο ως αναπτυξιακός μοχλός, όσο και ως πυλώνας κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Ιδιαίτερα, πέραν των αναπτυξιακών έργων και των τουριστικών ενεργειών, η Περιφερειακή Αρχή έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ως βάση για την οικονομική πρόοδο, νέες και καλές θέσεις εργασίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, στηρίζει έμπρακτα την τοπική επιχειρηματικότητα, δημιουργώντας και προσφέροντας εφόδια που στηρίζουν τις επιχειρήσεις, όχι απλώς για να είναι βιώσιμες, αλλά και ανταγωνιστικές. Με μόνιμους μηχανισμούς στήριξης, προβάλλεται στο εξωτερικό το επενδυτικό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι επενδυτικές ευκαιρίες, μελετάται η χωροθέτηση επιχειρηματικών πάρκων και ενισχύονται τα μέγιστα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ευρύτερης περιοχής. Τα δεδομένα δείχνουν ότι αποτέλεσμα των ενεργειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι οφέλη για 7.000 επιχειρήσεις, πάνω από 5.000 αγρότες και πάνω από 700 επιστημονικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς. 

 

Σχετικά ο πολιτευτής Αχαΐας με την Νέα Δημοκρατία Ανδρέας Τσώκος αναφέρει: «Συχνά οι δυνατότητες τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαντλούνται στα έργα καθημερινότητας, που παρότι απαραίτητα για όλους, στερούν την αναπτυξιακή δυναμική της. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναπτύξει πραγματικά σημαντικά εργαλεία, που αποφέρουν οφέλη στον κόσμο της παραγωγικότητας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ένα παράδειγμα των σημαντικών ενεργειών της Περιφέρειας, είναι η λειτουργία μηχανισμού Στήριξης Επιχειρηματικότητας, που παρέχει δωρεάν εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, δυνητικούς επιχειρηματίες, επενδυτές, πολίτες με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας τους, την ανάπτυξή τους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Έτσι, υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και πραγματική στήριξη στους επιχειρηματίες, με ουσιαστική ανάπτυξη.

Με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη, συνεργαζόμαστε με σκοπό να συνεχιστούν και να καρποφορήσουν περισσότερο οι προσπάθειες αυτές, να αποκτήσουμε περισσότερη εξωστρέφεια, με τα καινοτόμα εργαλεία, που μας προσφέρουν η τεχνολογία, η επιστήμη, για τους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες. Τα τελευταία χρόνια διαμορφώνονται ελκυστικές συνθήκες για την επενδυτική δραστηριότητα και δίνεται ώθηση στον μετασχηματισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, αναδεικνύοντας ιδανική ως τόπο προσέλκυσης επενδύσεων σε κάθε τομέα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει πετύχει πολλά και στον τομέα της τοπικής επιχειρηματικότητας και συνεχίζει με προοδευτικό άξονα. 

Με τα κατάλληλα εργαλεία, τις στρατηγικές για μακροχρόνια ανάπτυξη, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για ένα σταθερό παρόν και ένα καλύτερο αύριο για τις επόμενες γενιές στην Αχαΐα».