Η αγρυπνία θα πραγματοποιηθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Τρίπολη.

Σᾶς γνωρίζομεν ὅτι τήν ἐρχομένην Τρίτην 28η Μαΐου 2024 και περί ὥραν την βραδινήν, εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, θά τελεσθῆ Ἱερά Ἀγρυπνία διά τήν μαθητιῶσα καί σπουδάζουσα νεολαία μας, ὥστε μέ τή φώτισι τοῦ Θεοῦ τά διαγωνιζόμενα παιδιά μας να πορευθοῦν μέ ἐπιτυχία στόν δρόμο τῆς γνώσεως, μέ ἐφόδιο την ευλογία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. Προσκαλοῦνται ὁ φιλόχριστος Λαός μας, οἱ ἐκπαιδευτικοί, οἱ
γονεῖς τῶν μαθητῶν καί κυρίως ή μαθητιώσα καί σπουδάζουσα νεολαία μας γιά συμπροσευχή ὑπέρ τῆς προόδου τῶν νέων βλαστῶν μας πού εἶναι καί ἡ ἐλπίδα τοῦ Γένους μας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως