ΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΑΝΤIΝΕIΑΣ  ΚΑI  ΚΥΝΟΥΡIΑΣ

ΠΡOΣΚΛΗΣΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Τήν προσεχῆ Κυριακήν 24/03/2024, Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Τριπόλεως θά ἑορτασθῆ μετά πάσης λαμπρότητος ἡ ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας καί θά τελεσθῆ πρῶτον, ἡ Λιτάνευσις τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καί δεύτερον πάνδημον Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων, ὡς καί τῶν πατέρων, προπατόρων,  πάππων, προππάπων, γονέων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν ὑμῶν, προεξάρχοντος τοῦ Πρωτοσυγκέλλου τῆς καθ’ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Τεγέας κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ καί σᾶς προσκαλοῦμεν νά συμμετάσχετε εἰς τίς ἀνωτέρω ἐκδηλώσεις πρός πνευματικήν ὠφέλειαν πάντων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως