ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

Κυριακή Βαΐων ἑσπέρας, Ὥρα 7.00:

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. Δευτέρα πρωΐ, Ὥρα 7.00:             

Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων.

 Μ. Δευτέρα ἑσπέρας, Ὥρα 7.00: Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου. 

Μ. Τρίτη πρωΐ: Ὥρα 7.00:        

Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων.

Μ. Τρίτη ἑσπέρας, Ὥρα 7.00:  Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου.

Μ. Τετάρτη πρωΐ, Ὥρα 7.00:            

Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων. 

Μ. Τετάρτη, Ὥρα 4.00 μ.μ.:

Ἱερόν Εὐχέλαιον.

Μ. Τετάρτη ἑσπέρας, Ὥρα 7.00:

Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Νιπτῆρος.

Μ. Πέμπτη πρωΐ, Ὥρα 7.30:

Θεία Λειτουργία.

      Μ. Πέμπτη ἑσπέρας, Ὥρα 6.30:    

     Ἀκολουθία Ἁγίων Παθῶν.

     Μ. Παρασκευή πρωΐ, Ὥρα 8.30:

    Ἀκολουθία Μεγάλων Ὡρῶν.

    Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως.

     Μ. Παρασκευή ἑσπέρας, Ὥρα 7.00: 

    Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου.

    Χοροστατοῦντος  τοῦ Τοποτηρητοῦ, 

    Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί Σπάρτης κ. κ. Εὐσταθίου.

    Μ. Σάββατον πρωΐ, Ὥρα 7.30:

    Θεία Λειτουργία.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Μ. Σάββατον ἑσπέρας, Ὥρα 23.15: ἔναρξις.

  Ἀκολουθία Ἀναστάσεως, Ὥρα 12.00 νυκτ.

  Ἀναστάσιμος Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.

 Ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Τεγέας κ. Θεοκλήτου.

 

Κυριακή τοῦ Πάσχα ἑσπέρας, Ὥρα 6.00:

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ  

Δευτέρα τοῦ Πάσχα Ὥρα 7.30 π.μ. 

(Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου)

Θεία Λειτουργία εἰς Ἅγιον Βασίλειον.

Τρίτη Διακαινησίμου Ὥρα 7.30 π.μ.

(Ἁγίων Ραφαήλ Νικολάου καί Εἰρήνης) 

Θεία Λειτουργία εἰς Ἁγ. Παρασκευήν. 

Τετάρτη & Πέμπτη Διακαινησίμου Ὥρα 7.00 π.μ.

Θεία Λειτουργία εἰς Νεομάρτυραν Δημήτριον.

Παρασκευή Ζωοδόχου Πηγῆς Ὥρα 7.00 π.μ.

Θ. Λειτουργία εἰς Γοργοϋπήκοον (Γρηγοροῦσαν).

 

Σάββατον Διακαινησίμου Ὥρα 7.00 π.μ. 

Θ. Λειτουργία εἰς Ἅγιον Βασίλειον.