ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΡΩΝ

  Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κυρός Ἀλέξανδρος

στίς ἀρχές Δεκεμβρίου εἶχε παραγγείλει 170 ἐλαιόδενδρα γιά νά τά φυτέψει 

σέ ἐκτάσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου στίς Ἀλαταριές, πλησίον τοῦ

Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, στόν Στόλο Κυνουρίας.

  Ἡ ἀγάπη του γιά τή γῆ ἦταν ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά του γνωρίσματα

καί σέ κάθε εὐκαιρία τό τόνιζε. Ἄλλοτε μέ δενδοφυτεύσεις, μέ καθαρισμούς

μοναστηριακῶν γαιῶν, μέ ξελάσεις, μέ παγγοινιές, μέ συγκομιδές διαφόρων

προϊόντων, ὅπως πατάτες, ντομάτες, ἐλιές, σταφύλια καί φροῦτα.

 Ἔδινε τό παράδειγμα καί τόνιζε πώς ἀνεβαίνει στό τρακτέρ καί κάνει

ὅλες αὐτές τίς ἀγροτικές ἐργασίες, γιά νά δώσει τό καλό παράδειγμα.

Χαρακτηριστικά δήλωνε στούς δημοσιογράφους:

  «Πρέπει νά ἐπιστρέψουμε στή γῆ. Ἡ γῆ εἶναι ἡ μάνα μας. Ἀπό αὐτήν

πλασθήκαμε καί σέ αὐτήν θά καταλήξουμε. Ἐγκαταλείψαμε τή γῆ καί

συγκεντρωθήκαμε στά μεγάλα ἀστικά κέντρα. Ἀν ἐπιστρέψουμε στήν

ὕπαιθρο, στά χωριά μας, καί τά ἀγαπήσουμε, θά βροῦν δουλειά οἱ ἄνεργοι,

θά δώσουμε ζωή στόν ἐγκαταλελειμμένο τόπο μας, θά ἀποφορτιστοῦν οἱ

μεγάλες πόλεις, ἡ ἀνεργία θά μειωθεῖ καί μπορεῖ νά ἐξαληφθεῖ ἀκόμη… Τά

καλά θά εἶναι πολλαπλά… Ὅ,τι κάνω, τό κάνω γιά νά παρακινήσω καί γιά

παραδειγματισμό, ὄχι γιατί εἶμαι τρελός ἤ γιά τό φαίνεσθαι… Παράλληλα, μέ

αὐτούς τούς ἀγῶνες μας περιφρουροῦμε καί ἀξιοποιοῦμε τή μοναστηριακή

περιουσία, ἡ ὁποία κατά τό μεγαλύτερο μέρος της καταπατήθηκε, χάθηκε καί

τήν ρήμαξαν. Ἐπιπλέον, ἀπό τήν παραγωγή ἤ ἀπό τά εἰσοδήματα βοηθοῦμε

τά Ἱδρύματά μας καί τούς ἀνήμπορους ἀδελφούς μας…».

Ἔτσι, τήν προπαραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς, Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023,

ὁμάδα 30 ἐθελοντῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν, συνεργατῶν τοῦ μακαριστοῦ

Ἀρχιερέως, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 Μαντινείας καί Κυνουρίας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας

καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου, πραγματοποίησαν τή δενδροφύτευση τῶν ἐλαιοδένδρων,

ὅπως ἀκριβῶς εἶχε προγραματίσει ὁ μακαριστός Δεσπότης μας.

 

   Ὁ π. Ἰωάννης Σουρλίγγας, ὡς συντονιστής τῶν ἐθελοντικῶν δράσεων,

μετέφερε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ κ. Εὐσταθίου πρός

ὅλους τούς ἐθελοντάς καί κοπιάσαντας τίς εὐχές του, τίς εὐχαριστίες του καί

τόν ἔπαινο τῆς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς.

ΧΑΜπίτας