Ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών με θέμα «Σοβαρότατες ελλείψεις υποδομών στο Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας» κατέθεσε, με τη συνυπογραφή της Βουλεύτριας Βοιωτίας και Τομεάρχη Εσωτερικών κας Γιώτας Πούλου, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Στο περιεχόμενο της ερώτησης, που δεν είναι η πρώτη για το ίδιο θέμα, αφού παρουσιάζεται η μεγάλη σημασία που έχουν τα ειδικά σχολεία για τα παιδιά που τα παρακολουθούν και τις οικογένειές τους καταδεικνύεται η αδιαφορία της κυβέρνησης για ένα τόσο σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, αφού «τα σχολεία ειδικής αγωγής έχουν αφεθεί  στο έλεός τους, με αποτέλεσμα να φθίνουν και να απαξιώνονται χωρίς κονδύλια, υλικοτεχνική υποδομή και το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό».

Η ίδια ανεπαρκής σε υποδομές κατάσταση υφίσταται και στο Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, το μόνο σε όλη τη περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, όπως καταγράφεται στις συνεχείς επιστολές και εκκλήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και των οικογεγειών των μαθητών, με «δεκαεννέα (19) κατηγορίες υποδομών, οι οποίες χρειάζεται να καλυφθούν άμεσα και οι οποίες είναι βασικές για την εύρυθμη λειτουργία ενός Ειδικού και όχι μόνο Σχολείου, όπως η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σχολείου, μια ράμπα ΑΜΕΑ, μια λυόμενη αίθουσα διδασκαλίας και καρέκλες για τις ανάγκες των μαθητών». 

Τέλος, το ένα, μοναδικό και καίριο ερώτημα που τίθεται προς τους υπουργούς είναι «ποια άμεσα μέτρα θα λάβουν ώστε να καλυφθούν οι χρόνιες ανάγκες σε υλικοτεχνικές υποδομές του Ειδικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του και την ασφάλεια των μαθητών/τριών του».

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  κ.κ. Υπουργούς 

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 

Εσωτερικών 

Θέμα: «Σοβαρότατες ελλείψεις υποδομών στο Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας»

Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής όλων των παιδιών στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και ο σεβασμός και αναγνώριση της διαφορετικότητας κάθε παιδιού αποτελούν βασική υποχρέωση της πολιτείας και θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού. Η ειδική εκπαίδευση διευκολύνει  τα παιδιά με αναπηρίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον και να ενταχθούν ευκολότερα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, τα σχολεία Ειδικής Εκπαίδευσης χρειάζεται να έχουν το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό αλλά και τις απαραίτητες, εξειδικευμένες, υποδομές ώστε να εξασφαλίσουν ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ατομικές διαφορές και ανάγκες των μαθητών/τριών. 

Ωστόσο, σήμερα, τα Ειδικά Σχολεία έχουν δραματικές ελλείψεις τόσο στο στελεχιακό τους δυναμικό όσο και στις αναγκαίες υποδομές. Παρά τις γενικόλογες εξαγγελλίες της κυβέρνησης για στήριξη της ειδικής αγωγής, στην πραγματικότητα,  είναι φανερό ότι τα σχολεία ειδικής αγωγής έχουν αφεθεί  στο έλεός τους, με αποτέλεσμα να φθίνουν και να απαξιώνονται χωρίς κονδύλια, υλικοτεχνική υποδομή και το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. 

Το Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, που σημειωτέον είναι το μοναδικό Ειδικό Σχολείο σε όλη την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, αντιμετωπίζει, όπως και τα περισσότερα Ειδικά Σχολεία της χώρας, από την αρχή του σχολικού έτους, σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας λόγω έλλειψης βασικών υλικοτεχνικών υποδομών που θέτει πλέον σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών και απειλεί την σωματική ακεραιότητά τους. 

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων -έχει αποστείλει επτά (7)  επιστολές  με πρώτη στις 14/09/2022 και τελευταία στις 19/06/2024-, δεν έχει υπάρξει καμιά πρόοδος, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες εκπαιδευτικών και γονιών να διατηρήσουν το Ειδικό Σχολείο σε λειτουργία. 

Στην τελευταία επιστολή του, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών καταγράφει δεκαεννέα (19) κατηγορίες υποδομών, οι οποίες χρειάζεται να καλυφθούν άμεσα και οι οποίες είναι βασικές για την εύρυθμη λειτουργία ενός Ειδικού και όχι μόνο Σχολείου, όπως η αναβάθμιση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σχολείου, μια ράμπα ΑΜΕΑ, μια λυόμενη αίθουσα διδασκαλίας και καρέκλες για τις ανάγκες των μαθητών. 

 

Επειδή η Παιδεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό και θα πρέπει να παρέχεται ισότιμα σε όλους τους μαθητές/τριες,

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την ένταξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα σχολικό περιβάλλον που εξασφαλίζει ασφάλεια και ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

Επειδή η πολιτεία οξύνει με την αδράνειά της τον στιγματισμό και τον αποκλεισμό των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, 

Επειδή τα Ειδικά Σχολεία δεν πρέπει να μετατραπούν σε χώρο εναπόθεσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά σε ένα χώρο προσωπικής και εκπαιδευτικής εξέλιξης των μαθητών/τριών,   

Επειδή η ειδική παιδεία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως βάρος από την Πολιτεία που θέλει να τη βγάλει από τις πλάτες της με σκοπό την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίησή της  

Ερωτώνται  οι αρμόδιοι Υπουργοί

  • Ποια άμεσα μέτρα θα λάβουν ώστε να καλυφθούν οι χρόνιες ανάγκες σε υλικοτεχνικές υποδομές του Ειδικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του και την ασφάλεια των μαθητών/τριών του; 

 

Οι ερωτώντες  Βουλευτές 

 

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

 

Πούλου Παναγιού