Εν Καμενιάνοις τη 8η Σεπτεμβρίου 2023

Φλογισμένα Πέλαγα – Δοξασμένα Βουνά

  (Σπύρος Μελάς της Ακαδημίας Αθηνών)
Ένας βετεράνος του Πολεμικού μας Ναυτικού

Ανδρεία – Τόλμη – Θάρρος 

Την 25ην του προηγουμένου μηνός ο Κύριος εκάλεσεν εις την αιωνιότητα, εις την παρ’ Αυτώ ζωήν την μακαρίαν, τον ομοχώριόν μας Χρήστον Καλογερόπουλον (Κουντουριώτην), υιόν του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής, Ανώτατον Αξιωματικόν του Πολεμικού Ναυτικού ε.α. 

  Ούτος εγεννήθη εν έτει 1944 εις το χωριό μας, εις τους Καμενιάνους Καλαβρύτων.

Παιδιόθεν πνεύμα ανήσυχον, ενάρετον, δημιουργικόν.

Άνθρωπος ακάματος με ρεαλιστικόν μακρόπνοον σχεδιασμόν για μίαν αξιοπρεπή ζωήν, καθώς και με σπάνιες ηγετικές ικανότητες.

Εκ μέρους της προγιαγιάς του Βενέτας κατ’ ευθείαν απόγονος της πρωτανεψιάς του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, εκ Στεμνίτσας Αρκαδίας, συζύγου του Καπετάν Γιώργη του Λεχουρίτη, οπλαρχηγού, εκ Λεχουρίου Καλαβρύτων.

Εκ μέρους της γιαγιάς του Βασιλικής συζύγου του Θεοδώρου Καλογεροπούλου (Ζαΐμη) κατ’ ευθείαν απόγονος των Κουντουριώτηδων. Ένας εκ των οικογενειών των Κουντουριώτηδων είχεν εγκατασταθεί εις Αναστάσοβαν (Ανάστασιν) Καλαβρύτων, οπόθεν προήρχετο η γιαγιά του Χρήστου η Βασιλική. 

Η πατρική του οικογένεια έχει μεγάλην προσφοράν εις το Έθνος. Τα ονόματα τριών θείων του (αδελφών του πατρός του), καθώς και ενός εξαδέλφου του λαμπρύνουν το Ηρώων Πεσόντων Υπέρ Πίστεως και Πατρίδος.

Ο πρώτος εξάδελφος του πατρός του Γεώργιος Καλογερόπουλος, Στρατηγός, είχε πολεμήσει κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, κατά τον Α΄ Παγκόσμιον Πόλεμον και την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν. 

Είχε διακριθεί για την ευφυΐαν του και την Πολεμικήν του Αρετήν. 

Ο υιός του αδελφού του εκλιπόντος Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Υποστράτηγος εν ενεργεία, διακριθείς μεταξύ των συναδέλφων του, προήχθη εις τα ύπατα αξιώματα κατ’ απόλυτον εκλογήν. Ο υιός του προσκληθέντος εις την αιωνιότητα Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Συνταγματάρχης των Ειδικών Δυνάμεων εν ενεργεία, με τίτλους και περγαμηνές. Ο πατέρας του Κωνσταντίνος πολεμιστής κατά τον Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον.       

Η κόρη του εκλιπόντος Καθηγήτρια Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Ο άρτι προσκληθείς εις την αιωνιότητα, από μαθητής εισέτι εγκατέλειψε την γενέτειράν του και κατετάγη εις το τότε Βασιλικόν Ναυτικόν, νυν Πολεμικόν Ναυτικόν, πιστός εις την κληρονομικότητα των προγόνων του, ανεβίωσε την ναυτικήν οικογενειακήν παράδοσιν των μεγάλων ναυμάχων, των θαλασσόλυκων, εις τον πλουν των οποίων έτρεμαν τα πελάγη.

Έτσι εκαλύφθη το δίπτυχον Φλογισμένα Πέλαγα  – Δοξασμένα Βουνά.

Κατά την ναυτικήν του σταδιοδρομίαν ο αείμνηστος Χρήστος Καλογερόπουλος υπηρέτησεν εις πλοία επιφανείας και εις υποβρύχια, μεταξύ των οποίων και το ΓΛΑΥΚΟΣ S-110. Διεκρίνετο μεταξύ των συνσπουδαστών και συναδέλφων του δια την ενσυνείδητον πειθαρχίαν, δια την οξυδέρκειαν, δια το ακάματον του χαρακτήρος του, δια την πρωτοβουλίαν τάξεως, την ανάληψιν ευθυνών, την σεμνότητα και την πίστην του προς τον Άγιον Νικόλαον και τον Άγιον Αθανάσιον τον Προστάτην του χωριού μας, τον οποίον υπηρέτησεν ως ιεροψάλτης μέχρι τελευταία.

Ι. Παρατίθεται αφιέρωσις του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Παπούλια Καρόλου, δια της οποίας εξαίρει την υψηλήν εκπαίδευσιν του προσωπικού του στόλου των υποβρυχίων μας κ.λπ.    

Επειδή ο αείμνηστος Χρήστος ενεφορείτο από τις προαναφερόμενες Αρετές, επελέγη και ως πλήρωμα παραλαβής του Υποβρυχίου ΓΛΑΥΚΟΣ S-110. Εις το ΚΙΕΛΟ Δυτικής Γερμανίας. 

ΙΙ. Παρατίθενται:

 1. Κατάλογος πληρώματος παραλαβής του Υποβρυχίου.   

 1. Ενθυμήματα του Χρήστου Καλογεροπούλου μετά φωτογραφίας του εκ του προσωπικού του Αρχείου.

 1. Φωτογραφία του Χρήστου Καλογεροπούλου κ.λπ. από την δεξίωσιν παραλαβής του Υποβρυχίου. Η φωτογραφία προέρχεται εκ του προσωπικού του αρχείου.

ΙΙΙ. Εισβολή του Αττίλα εις την Κύπρον.

Η αυγή της 20ης Ιουλίου 1974 εσημάδεψε και καθώρισε την πορείαν του προκεχωρημένου φυλακίου του Ελληνισμού, το οποίον λέγεται Κύπρος, και του Έθνους μας συνολικά.

Εδώ θα αναφερθώ ακροθιγώς εις ωρισμένα περιστατικά, οπόθεν προκύπτει ότι οι ευπατρίδαι Αξιωματικοί και Οπλίτες του Πολεμικού μας Ναυτικού υπερέβησαν κάθε προσδοκίαν Φιλοπατρίας, αυταπαρνήσεως και Πολεμικής Αρετής.

Εις το Πολεμικόν Ναυτικόν και δη εις το Υποβρύχιον ΓΛΑΥΚΟΣ  S-110 το θέρος του 1974 υπηρετούσε και ο ομοχώριός μας αείμνηστος Χρήστος Καλογερόπουλος (Κουντουριώτης).

Το Υποβρύχιον έλαβε μέρος εις τέσσαρες πολεμικές περιπολίες, κατόπιν Δ/γής του Αρχηγείου Ναυτικού, ως ακολούθως: 

 1. Πρώτη περιπολία

 1. Δευτέρα περιπολία 

 

 1. Τρίτη περιπολία 

  Ενταύθα παρατίθεται και φωτογραφία του Χρήστου Καλογερόπουλου (Κουντουριώτη) κ.λπ. εκ του προσωπικού του αρχείου (Αύγουστος 1974 Κυπριακόν 3η Πολεμική Περιπολία).

 1. Τετάρτη περιπολία

 

 

 1. Παρατίθεται:
 2. Πίνακας πληρώματος Υ/Β ΓΛΑΥΚΟΣ.
 3. Πίνακας επιβαινόντων κατά την πρώτην περιπολίαν.

 

Περί την 3ην απογευματινήν της Παρασκευής 19 Ιουλίου 1974, καθ’ ἥν περίπου στιγμήν απέπλεεν εκ Μερσίνας ο τουρκικός στόλος, απέπλευσαν εκ του Ελληνικού Ναυστάθμου της Σαλαμίνος τα Υποβρύχια: «ΓΛΑΥΚΟΣ» – «ΝΗΡΕΥΣ» – «ΤΡΙΤΩΝ», με Κυβερνήτες, αντιστοίχως, τους πλωτάρχες Β. Γαβριήλ, Ι. Παναγιωτόπουλον και Στ. Δριτσάκον, προς εγκατάστασιν πολεμικών περιπολιών.

 1. Παρατίθεται: 

Φωτογραφία του Χρήστου Καλογεροπούλου (Κουντουριώτη) κατά την στιγμήν που το Πολεμικόν Ναυτικόν του απονέμει τιμητικήν διάκρισιν (πλακέταν), μετά την αποστρατείαν του, για την προσφοράν των υπηρεσιών του. 

 1. Ο Θούριος των Υποβρυχίων. 

 

Ο προσφάτως κληθείς εις την αιωνιότητα, ο βετεράνος του Πολεμικού  μας Ναυτικού, κατά τον πλουν του οποίου υπεκλίνοντο τα πελάγη, Χρήστος Καλογερόπουλος (Κουντουριώτης), άμα τη αποστρατεία του ησχολήθη με τα προβλήματα του τόπου μας, πολιτισμικά, κοινωνικά, ρυμοτομικά, προστασίαν του περιβάλλοντος, καθώς και με την βοήθειαν αναξιοπαθούντων. Όμως δεν παρέλειπε να πλαισιώνη το ιερόν ψαλτήριον του Αγίου Αθανασίου, του Προστάτου του χωριού μας.

Προσεύχομαι, όπως ο Κύριος τάξη την ψυχήν αυτού εν Σκηναίς Δικαίων και πέμψη την εξ Ύψους Παρηγορίαν εις τους οικείους του, συγγενείς και φίλους.     

Φωτόπουλος Δ. Γεώργιος-Γεωργάκης 

Εκ Μεγάλης Βρύσης Καμενιάνων Καλαβρύτων