Με αφορμή τη δήλωση του κ. Χρήστου Γούτου για την ιστορία του αποχετευτικού δικτύου στην παραλιακή Αιγιάλεια, ο δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος προχωρά στην εξής διευκρινιστική δήλωση, ως γνωρίζων από πρώτο χέρι όλη την ιστορία με όλες τις λεπτομέρειες:

«Έτος 1999.  Ο Σύνδεσμος Αποχέτευσης Συμπολιτείας – Ερινεού εκπονεί μελέτη για την σύνδεση με τον Βιολογικό Καθαρισμό Αιγίου.  Το αίτημα υπέβαλε ο τότε Δήμαρχος Συμπολιτείας και Πρόεδρος του Συνδέσμου Δημήτρης Καλογερόπουλος. Το αίτημα το ίδιο έτος (1999) έγινε δεκτό από την τότε ΔΕΥΑ Αιγίου. 

Στην συνέχεια υπεγράφη Κοινή Προγραμματική Σύμβαση με συντονιστή τον φορέα «Σύνδεσμος Αποχέτευσης Συμπολιτείας-Ερινεού» με Πρόεδρο τον Δημήτρη Καλογερόπουλο για την κατασκευή αποχετευτικού και στους έξι τότε Δήμους της παραλιακής ζώνης της Αιγιάλειας. Σημειώνεται ότι υπήρξε η συγκατάθεση για το έργο αυτό από την ΔΕΥΑ Αιγίου και τον τότε Δήμαρχο κ. Γιώργο Περπή. 

Η χρηματοδότηση της Α΄ φάσης του έργου «Κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός» εξασφαλίστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μετά από αίτημα του φορέα συντονισμού «Σύνδεσμος Αποχέτευσης Συμπολιτείας – Ερινεού» για όλη την Αιγιάλεια το 2010.

Το έργο κατασκευάστηκε την δεκαετία 2010 – 2020 με κύριο του έργου την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας πλέον – φυσικό διάδοχο του ανωτέρου συνδέσμου.   

Το 2020 επί Προέδρου ΔΕΥΑ και Δημάρχου Αιγιαλείας Δημήτρη Καλογερόπουλου εγκρίθηκε η κατασκευή των εσωτερικών δικτύων των παραλιακών οικισμών που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη σύνδεσης του 2010.

Το έργο ήδη ολοκληρώνεται ενώ τμήμα του ήδη λειτουργεί.

Σημειώνεται επίσης ότι επί Δημαρχίας Δημήτρη Καλογερόπουλου εξασφαλίστηκε πίστωση για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων για τις κοινότητες Τέμενης – Βαλιμητίκων –  Διγελιωτίκων.

Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεχίζουμε το έργο μας.»