Δείτε την 6ηΕιδική & Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2024 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024