Στη δημιουργία 19 Παιδικών Χαρών με πρόσβαση και για Άτομα με Αναπηρία, και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με υπεύθυνο υλοποίησης της Πράξης τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Βασίλη Γιαννόπουλο, όπως αποφασίστηκε κατά την έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΔΕ και των 19 Δήμων της Περιφέρειας.

Η έγκριση της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς βάσει αυτή η Περιφέρεια αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου. Από την πλευρά τουςοι δήμοι, ως Κύριοι του έργου,  έχουν προσδιορίσει – με σχετικές αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων τους –  τους χώρους που θα διαμορφωθούν οι Παιδικές Χαρές

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρά σ’ αυτή την σημαντική παρέμβαση σε όλους τους δήμους της, υπηρετώντας και τον στρατηγικό της στόχο για την βελτίωση – με όποιο τρόπο μπορεί – της καθημερινότητας των πολιτών. Η δράση αυτή έχει πιλοτικό χαρακτήρα, καθώς ουσιαστικά θα δημιουργήσει έναν “οδηγό” για τους δήμους, ώστε να μπορέσουν να την αναπτύξουν περαιτέρω με τη δημιουργία αντίστοιχων χώρων και σε άλλες πόλεις και κοινότητες, στα γεωγραφικά – διοικητικά τους όρια», σχολιάζει ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Γιαννόπουλος.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία 19 Παιδικών Χαρών, οι οποίες θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά στο σύνολό τους, σε όλους τους δήμους της ΠΔΕ. Θα γίνει εγκατάσταση πιστοποιημένων οργάνων (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και ΕΛΟΝ ΕΝ 1177), όπως επίσης και ειδικό δάπεδο, για την ασφαλή παραμονή και ψυχαγωγία όλων των παιδιών αλλά και παιδιών ΑμεΑ, ενώ θα γίνουν και οι απαιτούμενες παρεμβάσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα από τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, δρόμους κλπ) που βρίσκονται πέριξ αυτών. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1.989.746 ευρώ, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.