Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινά τη Μ.Τετάρτη 1η Μαΐου, οπότε και ξεκινά η απαγόρευση οποιασδήποτε καύσης στην ύπαιθρο, ο Δήμος Αιγιαλείας υπενθυμίζει στους δημότες τα μέτρα προστασίας των κατοικιών και των ιδιωτικών περιουσιών τους, τονίζοντας ότι για τους παραβάτες ισχύουν τσουχτερά πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΜΑΣ

 • Δημιουργούμε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι μας καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
 • Κλαδεύουμε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.
 • Απομακρύνουμε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
 • Δεν αφήνουμε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
 • Αραιώνουμε τη δενδρώδη βλάστηση, έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. 
 • Δεν τοποθετούμε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.
 • Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
 • Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
 • Δεν κατασκευάζουμε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.
 • Προμηθευόμαστε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζουμε για τη συντήρησή τους.
 • Εξοπλιζόμαστε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε.
 • Εξοπλιζόμαστε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.
 • Επιπλέον τονίζεται ότι ισχύει νέος κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων

Σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 28909/848/15-03-2024 (Α∆Α: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων ή των γηπέδων, στα οποία έχουν αναγερθεί κτήρια, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του «Κανονισµού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», ειδικότερα: 

 1. Όσοι βρίσκονται µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια αυτών. 

 

 1. Όσοι βρίσκονται µέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) µέτρων από τα όρια αυτών. 

 

 1. Όσοι  βρίσκονται µέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για τους ιδιοκτήτες:

Να αναθέσουν σε αρµόδιο τεχνικό επιστήµονα τη σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) µηνός να υποβάλουν τη ∆ήλωση Εφαρµογής των µέτρων πυρασφαλείας, στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των µέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρµόδιου τεχνικού επιστήµονα, βάσει των προβλέψεων του Κανονισµού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συµβάντος πυρκαγιάς. 

Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας εφαρµόζονται υποχρεωτικά από την επικείµενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δηµιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισµό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιµασίας Εκκένωσης.

Οι διατάξεις παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρµόζονται υποχρεωτικά από 31/02/2025, για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα χαµηλής ή µεσαίας επικινδυνότητας.

 

– Σε περίπτωση µη τήρησης των απαιτήσεων του Κανονισµού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3, του Κεφαλαίου 3 του Κανονισµού.  

 

–  Για περισσότερες πληροφορίες οι δηµότες δύνανται να  επικοινωνήσουν µε το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σε όλα τα ακίνητα σχεδιάζεται µία περιµετρική ζώνη ασφαλείας γύρω από τα κτίρια µε σκοπό την επιβράδυνση του ρυθµού και της έντασης της πυρκαγιάς.

 

Η περιµετρική ζώνη προστασίας έχει ελάχιστο πλάτος δέκα µέτρα και υποδιαιρείται σε τρία επίπεδα διαβαθµισµένης προστασίας, όπου γίνεται διαδοχική µείωση των καύσιµων υλών µε αντίστοιχη διαφοροποίηση και διαχείριση της βλάστησης, δηµιουργώντας τρεις ζώνες:

 

 •  Η 1η ζώνη που εφάπτεται στο κτίριο έχει ελάχιστο πλάτος 2 μέτρα γύρω από αυτό και απαιτεί τη μέγιστη μείωση των τυχών κινδύνων. Σ’ αυτήν απαγορεύεται κάθε φύτευση. 
 • Η 2η ζώνη έχει πλάτος τρία μέτρα και εφάπτεται στην ζώνη 1. Η επίστρωσή της πρέπει να είναι μη εύφλεκτη, ενώ επιτρέπεται χαμηλή βλάστηση με χλοοτάπητα ή εδαφοκαλυπτικά φυτά και χαμηλούς θάμνους έως 1 μέτρο, ανθεκτικούς στη φωτιά.
 • Η 3η ζώνη είναι η πιο απομακρυσμένη από το κτίριο και έχει πλάτος τουλάχιστον πέντε μέτρα. Στην τρίτη ζώνη προστασίας και για το ελάχιστο πλάτος των πέντε μέτρων επιτρέπεται η βλάστηση με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

-Τα δέντρα και οι μεγάλοι θάμνοι απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία μέτρα.

-Τα δέντρα κλαδεύονται από το έδαφος μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, αφήνοντας τουλάχιστον απόσταση πέντε μέτρων από το κτίριο.

-Τα δέντρα απαγορεύεται να βρίσκονται πλησίον ηλεκτροφόρων καλωδίων.

-Επιτρέπονται θάμνοι μεμονωμένοι ή σε νησίδες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκονται κάτω από δέντρα.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

– Καθαρίζουµε τους ιδιωτικούς χώρους από ξερή βλάστηση και εύφλεκτα υλικά.

– ∆εν καίµε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς µήνες.

– ∆εν ανάβουµε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

– Αποφεύγουµε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δηµιουργεί σπινθήρες).

– ∆εν πετάµε αναµµένα τσιγάρα.

– ∆εν αφήνουµε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

– Σεβόµαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης στα δάση σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή στο 112 και δώστε ακριβείς πληροφορίες:

–  την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

–  την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

–  το είδος της βλάστησης που καίγεται.