Θαῦμα εἶναι ποὺ κατωρθώθη τὴν δεκαετία 1990 – 2000 νὰ στέλνουμε δεκάδες νταλίκες τὴν ἡμέρα σὲ ὅλη τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ μέσα στὶς ἐμπόλεμες περιοχές. Μάλιστα τόσον πολὺ καλὰ τὰ καταφέρναμε, ὥστε ὅλοι διέδιδαν: «..θέλετε νὰ φθάσῃ ἡ βοήθειά σας σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν πραγματικὴ ἀνάγκη; Στεῖλτε τα μέσῳ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Ἀνακοίνωσις – πρόσκλησις τῶν ΕΛΤΑ διὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες μέσῳ τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ὁ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» τὸ 1999 κοσμοῦσε τὶς προθῆκες τῶν ΕΛ.ΤΑ. ὅλης τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν σχετικῆς ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως τῶν Ελ.ΤΑ. (ἳδε συν.)

Ὁ ἀείμνηστος Ἅγιος Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος μᾶς ἔστειλε τὸ συνημμένο Μεγαλόσταυρο τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας καὶ τὸ κρατήσαμε πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν ἐθελοντῶν μας. (ἳδε συν.)

Ἐπειδὴ ἐμεῖς ὑπήρξαμε ἡ μοναδικὴ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις καταχωρημένη εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων, μᾶς ἔδιδε ὁ ΟΗΕ καὶ ἄδειες διὰ τεράστιες φιλανθρωπικὲς δράσεις.
Παραδείγματος χάριν ἐδίδαμε ποσότητες τῶν ἀδειῶν μας εἰς τὸν τότε Μητροπολίτη Θηβῶν καὶ Λεβαδείας καὶ νὺν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμον, καὶ εἰς πληθώρα ἄλλων Μητροπολιτῶν, ὡς ὁ Μητροπολίτης Κυδωνίας & Ἀποκορώνου κ.κ. Εἰρηναῖος (καὶ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης), ὁ πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ πρώην Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων κυρὸς Κύριλλος καὶ πολλοὺς ἄλλους ἐκ τῶν ἀειμνήστων καὶ ζώντων ἱεραρχῶν.

Ἐπίσης βοηθήσαμε τὸ 1999 καὶ τὸν ἀείμνηστο Ἀρχιεπίσκοπον κυρὸν Χριστόδουλον καὶ ὀργανώσαμε τὶς ἀποστολὲς, ὥστε νὰ ἀδειάσῃ ἡ Ἐκκλησία τὶς ἀποθῆκες ὅπου εἶχαν παραμείνει τὰ συγκεντρωθέντα ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἀγαθὰ καὶ νὰ σταλοῦν καὶ διανεμηθοῦν εἰς τοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσσυφοπεδίου (ἳδε συν.)

Στοὺς πρόσφυγες τοῦ Κοσσυφοπεδίου κατωρθώσαμε, ἐπίσης, νὰ ἀποστέλλωμε δεκάδες χιλιάδες τόνους νωπὰ φροῦτα πείθοντας τὸ Ὑπουργείο Γεωργίας ἀντὶ νὰ ἐπιδοτῇ νὰ πετιοῦνται στὶς χωματερές, νὰ ἐπιδοτῇ τὶς μεταφορές των εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία. Καὶ σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις προκαταβάλαμε τὶς μεταφορὲς διὰ νὰ κερδίζουμε χρόνον.

Θαῦμα ἦταν ποὺ συνεχίσαμε νὰ βοηθᾶμε Ρουμανία, Γεωργία, Οὐκρανία, Ρωσία μὲ πολλὰ φορτία ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας τὰ πρῶτα ἔτη μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ «σιδηροῦ παραπετάσματος» τὸ 1989.

Θαῦμα ἦταν ποὺ ἐστείλαμε ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια εἰς Μητροπόλεις/Ἐπισκοπὲς Ἀφρικῆς Ναϊρόμπι, Κένυας, Ἀρούσας & Κεντρώας Τανζανίας, Kισούμου & Δυτ.Κένυας, Μαλάουϊ , Ζιμπάμπουε & Ἀγκόλας, Κινσάνσα, Μαδαγασκάρης (τότε ἐνιαίας Μητροπόλεως) Γουϊνέας, Μποκόμπας & Δυτ.Τανζανίας.

Ἐκτὸς τῆς ὑλικῆς βοήθειας (φάρμακα, τρόφιμα, κλινοσκεπάσματα, ἔπιπλα, ρουχισμό, σχολικὰ εἴδη, νωπὰ φρούτα) ἔχουμε ἀποστείλει καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια τεμάχια Προσευχητάρια καὶ Εὐαγγέλια, εἰς τὶς γλῶσσες τῶν παραληπτῶν (σερβικά, ρουμανικά, γεωργιανά, ρωσικὰ, κουχούγια – σουαχίλι κλπ ἀφρικανικὲς διαλέκτους).

Θαῦμα εἶναι καὶ τώρα ποὺ κατωρθώσαμε καὶ συγκεντρώσαμε τέσσερα φορτηγὰ γεμᾶτα ἀγαθὰ ποὺ φεύγουν γιὰ τὶς πλημμυροπαθεῖς περιοχές.

Ὁ εὐσεβὴς ἄριστος ἰατρὸς ΩΡΛ φίλος κ. Κων/νος Παπακώστας μᾶς συνέστησε τὸν ἀνεγνωρισμένο γιὰ τὴν διαφάνεια καὶ ἐνεργητικότητα του
,,ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,,
μὲ ὑπεύθυνον τὸν ἀνιδιοτελῆ ἱεραποστολικὰ καὶ ἀκούραστα δρῶντα πατέρα Κυριακό Τσολάκη διὰ τὴν περιοχὴ τῆς Καρδίτσας.

Ὁ ἐπίσης ἀνιδιοτελὴς ἰδεολόγος ἀγωνιστὴς δικηγόρος Λαρίσσης κ. Δημήτριος Παπαδημόπουλος μᾶς συνέστησε διὰ τὴν περιοχὴ τῆς Λαρίσσης τὸν πατέρα Στέφανο Γιάνναρο εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ζωοδόχου Πηγῆς ὁδὸς Χρυσοστόμου & Ἁγ.Βησσαρίωνος Λάρισσα.

Τὰ χαρακτηρίζομε ὅλα αὐτά «θαῦμα», διότι ἐκ τοῦ μηδενός, μὲ καμία βοήθεια καὶ ἐπιδότησιν ἀλλὰ μὲ προσωπικὴ ἐργασία πιστῶν ἐθελοντῶν, χορηγίες ἁπλῶν ἀνθρώπων καὶ δικά μας ἔξοδα τὰ πετυχαίνομε καὶ δοξάζομε τὸ Θεό, ποὺ κάνουμε τὸ καθῆκον μας.

Ἡ ἀναγνώρισις τοῦ ἔργου μας εἶναι διεθνὴς!

Συνημμένως ἀποσπάσματα ἐγκυκλίων ἐπιστολῶν τῆς International Hellenic Association (IHA) (“ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ”) (ἳδε συν.) καὶ τοῦ Κέντρου Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ Μόσχας, ποὺ προτείνουν στὶς δεκάδες χιλιάδες συνεργάτες τους νὰ βοηθήσουν τὴ Θεσσαλία μέσῳ τῶν φορέων μας. (ἳδε συν.)

Γιὰ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ βοηθήσουν ἄς ἐπικοινωνήσουν τὸ συντομώτατον στὰ τηλέφωνά μας: 210-3254321-2.
Τόπος συγκεντρώσεως εἶναι ἡ ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΠΑΛΑΙΟΝ ΨΥΧΙΚΟΝ.

Λίαν κατεπειγόντως χρειάζονται τὰ πάντα, διότι πολλὲς χιλιάδες ἄνθρωποι θὰ ἀρχίσουν τὴν ζωή των ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀφοῦ ἔχασαν ὅλες τὶς περιουσίες τους.

Περισσότερο ἀπαραίτητα εἶναι κονσέρβες, παξιμάδια, ἐλαιόλαδο, ἀπορρυπαντικά καὶ ἠλεκτρικὲς σκοῦπες.

Ποιοῦμεν ἔκκληση παντοῦ, παντοιοτρόπως καὶ πρὸς τοὺς πάντας!

Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ προσέλθουν ἐθελοντές.

Ἀνεγνώσαμε τὸ συνημμένο καὶ τὸ ἐπισυνάτουμε ὡς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ
“Αν το ξαναπείτε αυτό θα ξαναβάλουμε τα πράγματα πίσω στο υπόγειο”! 21 Σεπτεμβρίου 2023
ὑπὸ
Stelios Ntousios
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005024835968&locale=el_GR

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321