Νέα ψηφιακά εργαλεία που θα συμβάλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών αποκτά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς ο Περιφερειάρχη Νεκτάριος Φαρμάκης με απόφασή του προχώρησε στην ένταξη της δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών της, καθώς και ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών».

Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό που χρηματοδοτείται με 3,28 εκ ευρώ από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-27».Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την υλοποίησηψηφιακών διαδικασιών που σχετίζονται με συναλλαγές των Υπηρεσιών με πολίτες και επιχειρήσεις και οδηγούν στην έκδοσηψηφιακών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ένταξη στο Πληροφοριακό Σύστημα τετρακοσίων  ψηφιακών διαδικασιών παροχής πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διοικητικών πράξεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενώ θα ψηφιοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αρχείου των Αδειών επαγγελματικώνλεωφορείων-φορτηγών-ταξί Δημοσίας Χρήσης, των Αδειών άσκησης επαγγέλματος, των Ειδικών Αδειών ταξί, των Καρτών ΑΟΜ και των Φακέλων των Πρατηρίων Καυσίμων και θα δημιουργηθεί ψηφιακή πλατφόρμα για την ασφαλή αποθήκευση αρχειοθέτηση και διαχείριση του ψηφιοποιημένου αρχείου.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει το ψηφιακό της αποτύπωμα, διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές με τους πολίτες και ταυτόχρονα τακτοποιεί τα του οίκου της. Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή είναι μία μεγάλη αναγκαιότητα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης αλλά και της αυτοδιοίκησης. Προχωράμε αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση…» ανέφερε με την ευκαιρία υπογραφής της σχετικής απόφασης, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.