Πρώτη τροποποίηση των πινάκων αποτελεσμάτων των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας, Γεώργιος Κοντογιάννης, υπόγραψε την 1η τροποποίηση της Απόφασης έκδοσης αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη για τη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ δημοσιοποίησε τα κάτωθι στοιχεία:

  • Πίνακα αιτήσεων που επιλέγονται για στήριξη (Πίνακας Δικαιούχων). Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει 248 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 17.912.549,33 €. 
  • Πίνακα αιτήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης. 
  • Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας.

Σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κώδικα διοικητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), καθώς από τη διαδικασία προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος δεν δύναται να ασκήσει αίτημα θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή. Συνεπώς, εφόσον ασκηθεί αίτημα θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή, δεν εξετάζεται.

Με αφορμή την έκδοση της 1ης τροποποίησης της Απόφασης αποτελεσμάτων των Σχεδίων Βελτίωσης, ο κ. Κοντογιάννης δήλωσε:«Με τη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων να ολοκληρώνεται ταχύτατα σεβόμενοι την αγωνία των υποψηφίων που θέλουν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους το συντομότερο δυνατό, καταφέραμε να δημοσιοποιήσουμε σήμερα τα αποτελέσματα, κατατάσσοντας έτσι την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην πρώτη θέση λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο προς εξέταση όγκο ενστάσεων.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι δικαιούχοι προς ένταξη αυξήθηκαν στους 248 με τη συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 17.912.549,33 €.Πλέον, η προσπάθειά μας μέσω του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριου Φαρμάκη επικεντρώνεται στη διεκδίκηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων από το ΥΠ.Α.Α.Τ. με σκοπό την ένταξη μεγαλύτερου αριθμού υποψηφίων Δράση 4.1.5 (Σχέδια Βελτίωσης). Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της ΠΔΕ και των Περιφερειακών Ενοτήτων) που ολοκλήρωσαν το έργο της εξέτασης των ενστάσεων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα»