ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

(8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

  7.30  π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

6.00 μ.μ. : ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.30  π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

6.00 μ.μ. : ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

7.30 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ

5.00 – 7.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

 

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ            

7.30  π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

6.00 μ.μ. : ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00 – 10.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

7.00 μ.μ.: Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

7.00 – 9.00 π.μ. : ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.00 μ.μ. : ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ † Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ

 

7.00-10.00 π.μ.: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως