ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

 

† ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

 7.30  π.μ.: ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

7.00 μ.μ. : ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

 

† ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ  

7.00 π.μ.: ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ

7.00 μ.μ. : ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

 

† ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ  

 

7.30 π.μ.:  ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

5.00 μ.μ. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

7.00 μ.μ.: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ

 

† ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ

  7.00 π.μ.: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7.00 μ.μ. : ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΧΡΑΝΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

† ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

   8.00 π.μ.: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΩΡΑ 10.00 π.μ. ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΙΣ

7.00 μ.μ.: ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ

† ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

7.00 π.μ.: ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ «ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ»

11.00 μ.μ. : ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ, ΤΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως