1η διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (Ιανουαρίου Φεβρουαρίου/2024) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, την 29η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Πλατεία Πετμεζαίων Καλάβρυτα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010), τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1του ν. 5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023), την με αριθμό εγκυκλίου 98 και Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια της προηγηθείσας πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 1119/09-2024 για το σκοπό αυτό, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί αιτήματος του επικεφαλής της μειοψηφίας, δημοτικού συμβούλου κ. Αθανασίου Κανελλόπουλου για θέμα στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής στις 29-2-24 : «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ (ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».
2. Περί αιτήματος της δημοτικής συμβούλου της μειοψηφίας, κ. Βασιλικής Παπουτσή, για θέμα στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής στις 29-2-24: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024».
3. Περί αιτήματος του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας, κ. Αναστασίου Πλώτα, για θέμα στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής στις 29-2-24: «ΠΥΡΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».
4. Περί αιτήματος του δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας, κ. Αβραάμ Ανδριόπουλου, για θέμα στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής στις 29-2-24: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (ανά Δημοτική Ενότητα).
5. Περί αιτήματος της δημοτικής συμβούλου της μειοψηφίας, κ. Αναστασίας Μπαλασοπούλου, για θέμα στη λογοδοσία της δημοτικής αρχής στις 29-2-24: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ή ΔΕΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ».
6. Περί αιτήματος Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Δεσινού, Δ.Ε. Αροανίας, για την υδροδότηση της Δημοτικής Κοινότητας Δεσινού, με κατασκευή υδρομάστευσης και εμπλουτισμό του δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας από τη θέση «Κορομηλιές».
7. Περί αιτήματος Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Καμενιάνων, Δ.Ε. Αροανίας, για κατασκευή γέφυρας στον κεντρικό δρόμο εντός του οικισμού Δροβολοβού στη θέση «Λαμπέϊκα».

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λεωνίδας Βασιλόπουλος