ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ:      Ελεύθερη

ΠΡΟΣΒΑΣΗ:  ΜΕΤΡΟ (πλησιέστεροι σταθμοί: Πανεπιστήμιο και Ομόνοια)

                     ΟΑΣΑ (Στάση ΡΕΞ)

PARKING:    Υπόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης στην ειδική τιμή των 15 € για όλη τη

                     διάρκεια της εκδήλωσης (είσοδος από Φειδίου)