????

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των μελών του διοργανώνει δωρεάν ενημερωτικό σεμινάριο – σε δύο μέρη – για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις.
Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024
Στο 1ο μέρος του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι ενότητες:
α) Οικογενειακές Επιχειρήσεις, οικογενειακή δυναμική & ειδικά χαρακτηριστικά των οικογενειακών επιχειρήσεων
Β) Η διαδοχή στην οικογενειακή επιχείρηση, ο ρόλος του φύλου στη διαδοχή
Γ) Εταιρική διακυβέρνηση οικογενειακών επιχειρήσεων, μηχανισμοί οικογενειακής διακυβέρνησης Ώρες: 6:-9 μ.μ. Τοποθεσία: Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, είσοδος από την 25ης Μαρτίου)
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024
Στο 2ο μέρος του σεμιναρίου θα αναλυθούν οι ενότητες:
Α) Οι οικογενειακές επιχειρήσεις στον κόσμο και η επίδραση τους στις εθνικές οικονομίες
Β) Οργανισμοί υποστήριξης οικογενειακών επιχειρήσεων
Γ) Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις οικογενειακές επιχειρήσεις
Δ) Στιγμιότυπα από έρευνες για οικογενειακές επιχειρήσεις – case studies
Ώρες: 6:-9 μ.μ. Τοποθεσία: Αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21, είσοδος από την 25ης Μαρτίου)
Εισηγητής: Δρ. Ιωάννης Κίνιας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Επιστημονικός Συνεργάτης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» και «Executive MBA».
Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες: Ολες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2. (εσωτ.6).