Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το πρόγραμμα MOTIVATE – Motivating teachers4Europe και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσαν  διήμερη επιμορφωτική δράση σχετικά με την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης σε θέματα που αφορούν την Ε.Ε. και την ανάπτυξη της ενεργού ευρωπαϊκής  πολιτότητας στην εκπαίδευση με απώτερο  στόχο  την ενίσχυση του προφίλ του αυριανού ευρωπαίου πολίτη.

Σημαντική ήταν η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στη δράση κατά τη διάρκεια της οποίας  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τον ρόλο του εκπαιδευτικού  στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις ευκαιρίες για τους νέους, τις πρωτοβουλίες, τις επιμέρους εκπαιδευτικές εργαλειοθήκες και τις δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκοπό αυτό.

Στο σεμινάριο κεντρική ομιλήτρια ήταν η Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και  ακαδημαϊκή συντονίστρια  του προγράμματος  Jean Monnet Motivating Teachers 4 Europe, Δρ. Φωτεινή Ασδεράκη ενώ υπήρξαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από όλους τους εισηγητές μεταξύ των οποίων η Επικεφαλής του Europe Direct, Μαρία Βουτσινά, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστήμιου Πατρών, Ευγενία Αρβανίτη, ο τ. Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Π.Π. Γιάννης Καραντζής, και η προωθήτρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων της ΠΔΕΔΕ, Έλενα Σαρλή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας της ΠΔΕ, Τάκης Παπαδόπουλος, συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση για το ρόλο που διαδραματίζει η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικότερα η ΠΔΕ  μέσω του Europe Direct στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών γύρω από τα παραπάνω ζητήματα.

Ο Γενικός Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος κατά την ομιλία του τόνισε το γεγονός ότι  τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και συγκεκριμένα τo Erasmus+ αποτελεί για την εκπαίδευση βασικό παράγοντα εξωστρέφειας και διεθνοποίησης. Έχει εγγενή χαρακτηριστικά του τη συνεργασία, τη συλλογικότητα και την αλληλοτροφοδότηση.