Στο έγγραφο τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση του Δήμου προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην αντιμετώπιση του συνόλου των συνεπειών από την επέλαση των ακραίων αυτών φυσικών φαινομένων.

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσε σήμερα Δευτέρα 1.7 η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου που αφορά το αίτημα του Δήμου Ερυμάνθου για επιχορήγηση για την αντιμετώπιση συνεπειών και πρόληψη ζημιών και καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή.
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6028/28.06.2024 “ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ” έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου προς τα αρμόδια υπουργεία έρχεται σε συνέχεια παλαιότερων εγγράφων που έχουν αποσταλεί από τον Δήμο στο Υπουργείο Εσωτερικών μετά την Κήρυξη του Δήμου Ερυμάνθου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν διαδοχικά την περιοχή αλλά και ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά από την οποία επλήγη την 21η Ιουνίου 2024. Στο έγγραφο τονίζεται η επιτακτική ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση του Δήμου προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην αντιμετώπιση του συνόλου των συνεπειών από την επέλαση των ακραίων αυτών φυσικών φαινομένων.
Παραθέτοντας μία σειρά από συγκεκριμένα έργα που πρέπει να γίνουν, ο Δήμος σημειώνει χαρακτηριστικά πως χρειάζεται στήριξη, ετοιμότητα, οργάνωση αλλά και συνεργασία των συναρμόδιων φορέων (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Δασαρχεία, Υπουργείου) προκειμένου να καταστεί δυνατή η αναχαίτιση των φαινομένων αυτών και ο περιορισμών των καταστροφικών σε πολλές περιπτώσεις επιπτώσεων τους.
Έπειτα και από την καταστροφική πυρκαγιά της 21ης Ιουνίου 2024, τα αρμόδια υπουργεία οφείλουν να προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των τεράστιων ζημιών που υπέστησαν οι περιοχές του Δήμου Ερυμάνθου, καθώς και στην έκτακτη επιχορήγηση που απαιτείται για τη διαπεραίωση των περισσότερων από τα έργα και τις προμήθειες που είμαι αναγκαίες.

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2024

Θέμα: Επιχορήγηση του Δήμου Ερυμάνθου για την αντιμετώπιση συνεπειών και πρόληψη ζημιών και καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου καταθέτει ως αναφορά στον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας  το υπ’ αριθ. πρωτ. 6028/28.06.2024 “ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ” έγγραφο του Δήμου Ερυμάνθου που αφορά την ανάγκη για άμεση επιχορήγηση του Δήμου για την αντιμετώπιση συνεπειών και πρόληψη ζημιών και καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα.  

Ο Δήμος Ερυμάνθου,  που έχει κηρυχθεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πλημμυρών που έπληξαν διαδοχικά την περιοχή αλλά και έπειτα από την πρόσφατη πυρκαγιά της 21ης Ιουνίου 2024, επανέρχεται με νέα επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία τονίζοντας την άμεση ανάγκη για χρηματοδότηση προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί στην αντιμετώπιση των συνεπειών από την επέλαση των ακραίων φυσικών φαινομένων. Στις καταστροφές που προκάλεσαν οι πλημμύρες των ετών 2021, 2022 και 2023 έρχονται να προστεθούν τα 60 καμένα κτίσματα αλλά και οι εκτεταμένες βλάβες που προκάλεσε η πυρκαγιά της 21ης Ιουνίου στις περισσότερες υποδομές του Δήμου κυρίως στα συστήματα ύδρευσης, καθαριότητας και στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού. Είναι χαρακτηριστικό πως η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 30.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, εκκλησίες, κατοικίες, αγροτικές αποθήκες και ποιμνιοστάσια με τον εξοπλισμό τους, ζώα, ζωοτροφές και καλλιέργειες στους οικισμούς «Άνω Μαστραντώνη Κοινότητας Μανεσίου, «Ράχη» Κοινότητας Σταυροδρομίου, «Αγία Βαρβάρα» και «Γάλαρο» Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, «Ρουπακιά», Κοινότητας Ρουπακιάς, «Κάλφα» Κοινότητας Κάλφα και «Σκούρας» Κοινότητας Σκούρα της Δημοτικής Ενότητας Τριταίας. 

Η επιτακτική ανάγκη για λήψη μέτρων αντιμετώπισης και πρόληψης σοβαρών κινδύνων πλημμύρας, κατολισθήσεων, καταπτώσεων πρανών, απόφραξης τεχνικών και σωληνωτών και συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας λάσπης και φερτών υλικών, ενόψει του επερχόμενου χειμώνα,  ο Δήμος ζητά την αρωγή των συναρμόδιων υπουργείων για την κατασκευή αλλά και τη λήψη μέριμνας των έργων: κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας, οριοθέτηση του Ποταμού Πηνειού σε όλο το μήκος του στα διοικητικά όρια του Οικισμού Κάλφα, αποκατάσταση της κατεστραμμένης λεκάνης ηρεμίας του ποταμού στα κατάντη της ιστορικής πέτρινης τοξωτής γέφυρας. Επιπλέον, επίτευξη επιφανειακής αποστράγγισης, αποφυγής δηλαδή συγκέντρωσης νερού στην επικίνδυνη περιοχή όπου χρειάζεται η κατασκευή περιφερειακής τάφρου, εξομάλυνση ης επιφάνειας του πρανούς, επιφανειακές τάφροι-αύλακες συλλογής υδάτων κλπ. Ακόμη, για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων προς αποφυγή κατολισθητικών φαινομένων απαιτείται διαμόρφωση της επιφάνειας των πρανών σε αναβαθμούς, συνοδεία από συλλεκτήριες τάφρους κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, κατόπιν εδαφοτεχνικής μελέτης και μελέτης ευστάθειας λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού αναγλύφου. Επιπροσθέτως, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος των οδικών αρτηριών, κατασκευή τεχνικών-σωληνωτών, τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε τμήματα αγροτικών οδών που μετά την πυρκαγιά αποκαλύφθηκαν γκρεμώδη πρανή καθώς και φυτοκομικά έργα για την ενίσχυση της σταθερότητας των πρανών. Τέλος, αντικατάσταση δεξαμενών και κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης, αποκατάσταση τμημάτων φθαρμένης ασφάλτου του δημοτικού οδικού δικτύου, προμήθεια και τοποθέτηση βραχιόνων και λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού, προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πυροσβεστικών κρουνών σε όλα τα χωριά του Δήμου και προμήθεια και τοποθέτηση τουλάχιστον δέκα δεξαμενών πυρόσβεσης για την άμεση τροφοδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό σε δυσπρόσιτες περιοχές. 

Ο Δήμος Ερυμάνθου τονίζει την αναγκαιότητα στήριξης, οργάνωσης κα συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να αναχαιτιστούν τα φαινόμενα και να περιοριστούν οι επιπτώσεις τους. Ζητά επιχορήγηση του Δήμου με το ποσό κατ΄ ελάχιστο του 1,5 εκ. ευρώ. 

Επισυνάπτεται το από 28/6/2024 έγγραφο-επιστολή του Δήμου Ερυμάνθου και παρακαλούμε για την απάντηση και τις δικές σας ενέργειες.

Η Καταθέτουσα Βουλευτής

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

«Επιχορήγηση του Δήμου Ερυμάνθου για την αντιμετώπιση συνεπειών και πρόληψη ζημιών  και καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα» 

ΣΧΕΤ.: 1. Τα υπ’ αριθ. 6642/26-06-2023 και 3115/12-04-2024 έγγραφα του Δήμου Ερυμάνθου προς  το ΥΠΕΣ. 

 1. Οι υπ. αρ. 10959/16-12-2021, Α120/09-06-2022, Α2656/12-12-2022, Α1720/12-06-2023  και Α5439/12-12-2023 και Α2337/11-06-2024 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα  Πολιτικής Προστασίας περί Κήρυξης του Δήμου Ερυμάνθου σε Κατάσταση Έκτακτης  Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξ’ αιτίας πλημμυρών
 2. Η υπ’ αριθ. ΑΠ Α2677/26-06-2024 Απόφαση (ΑΔΑ: ΡΜ0Ο46ΝΠΙΘ-8ΚΚ) του Γενικού  Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας περί Κήρυξης του Δήμου Ερυμάνθου σε Κατάσταση  Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξ’ αιτίας πυρκαγιάς σε οικισμούς και  Κοινότητες της Δ.Ε. Τριταίας την 21ηΙουνίου 2024.  

Σε συνέχεια των εγγράφων που έχουμε αποστείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών (σχετ. 1) μετά την  Κήρυξη του Δήμου Ερυμάνθου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας εξ’ αιτίας  πλημμυρών (σχετ. 2) που έπληξαν διαδοχικά την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια του Δήμου και  ύστερα από την καταστροφική πυρκαγιά της 21ης Ιουνίου 2024, εξ’ αιτίας της οποίας ο Δήμος  Ερυμάνθου κηρύχθηκε και πάλι σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,  επανερχόμαστε να τονίσουμε την ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση προκειμένου να ανταποκριθούμε  στοιχειωδώς στην αντιμετώπιση του συνόλου των συνεπειών από την επέλαση των ακραίων αυτών  φυσικών φαινομένων. 

Σελίδα 1 από 11 

Αθροιστικά στις επιπτώσεις των πλημμυρών των ετών 2021, 2022 και 2023, προστίθενται αυτή τη  φορά και οι επιπτώσεις από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και  κατέκαψε περίπου 30.000 στρ. αγροτοδασικής έκτασης, εκκλησίες, κατοικίες, αγροτικές αποθήκες  και ποιμνιοστάσια με τον εξοπλισμό τους, ζώα, ζωοτροφές και καλλιέργειες, στους Οικισμούς «Άνω  Μαστραντώνη Κοινότητας Μανεσίου, «Ράχη» Κοινότητας Σταυροδρομίου, «Αγία Βαρβάρα» και  «Γάλαρο» Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, «Ρουπακιά» Κοινότητας Ρουπακιάς, «Κάλφα» Κοινότητας  Κάλφα και «Σκούρας» Κοινότητας Σκούρα της Δημοτικής Ενότητας Τριταίας. 

Οι υπηρεσίες της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας έχουν καταγράψει έως σήμερα τουλάχιστον εξήντα  (60) κτίσματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες, μερικά από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς.  Εκτεταμένες βλάβες σημειώθηκαν και έχουν συσσωρευθεί, σε επικίνδυνο βαθμό, στις περισσότερες υποδομές του Δήμου, με τις σπουδαιότερες να καταγράφονται στα συστήματα ύδρευσης (δεξαμενές  και δίκτυα), καθαριότητας (κάδοι απορριμμάτων) καθώς και στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού  (βραχίονες, λαμπτήρες). Το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο της πληγείσας περιοχής, με κλίσεις που  ξεπερνούν τις 45ο και φτάνουν τις 50ο, επιτείνει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων αντιμετώπισης και  πρόληψης σοβαρών κινδύνων πλημμύρας, κατολισθήσεων, καταπτώσεων πρανών, απόφραξης  τεχνικών και σωληνωτών καθώς και συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας λάσπης και φερτών υλικών,  ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.  

Εξ’ αιτίας του εύρους, του μεγέθους, του πλήθους και ταυτόχρονα της σπουδαιότητας λήψης των  αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης και πρόληψης νέων καταστροφών, έχοντας επίγνωση των  κινδύνων και με πλήρη περιβαλλοντική συνείδηση, ζητάμε την αρωγή των Υπουργείων και την  έμπρακτη στήριξη των λοιπών φορέων, ώστε να κατασκευαστούν άμεσα ή να ληφθεί μέριμνα  αρμοδίως για τα παρακάτω έργα, ενδεικτικά: 

 • κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας: το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής  του Δήμου Ερυμάνθου επιτάσσει την κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας (αλληλουχία  φραγμάτων και προφραγμάτων βάρους στον ρου ορεινών χειμάρρων για τη συγκράτηση φερτών  υλικών). Σε συνδυασμό με κατάλληλα φυτοκομικά έργα στα πρανή, περιορίζεται η ορμητικότητα  των νερών ώστε η ροή τους να φτάνει με διαχειρίσιμο τρόπο στα πεδινά των λεκανών απορροής  των ποταμών και να μην προκαλεί καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα.  
 • της κοίτης και οριοθέτηση του Ποταμού Πηνειού σε όλο το μήκος του στα διοικητικά όρια του  Οικισμού Κάλφα, αποκατάσταση της κατεστραμμένης λεκάνης ηρεμίας του ποταμού στα κατάντη  της ιστορικής πέτρινης τοξωτής γέφυρας, της οποίας η στατικότητα απειλείται καθώς τα βάθρα  της υποσκάπτονται από τον στροβιλισμό των ορμητικών νερών του ποταμού σε ακραίες  βροχοπτώσεις, 
 • επίτευξη επιφανειακής αποστράγγισης, δηλαδή αποφυγή συγκέντρωσης νερού στην επικίνδυνη  περιοχή, χρειάζεται η κατασκευή περιφερειακής τάφρου, εξομάλυνση της επιφάνειας του  πρανούς, επιφανειακές τάφροι – αύλακες συλλογής υδάτων, κλπ. 
 • για την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων ώστε να αποφευχθούν κατολισθητικά φαινόμενα,  απαιτείται διαμόρφωση της επιφάνειας των πρανών σε αναβαθμούς, συνοδεία και από  συλλεκτήριες τάφρους κατάλληλων γεωμετρικών χαρακτηριστικών, κατόπιν εδαφοτεχνικής  μελέτης και μελέτης ευστάθειας λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού αναγλύφου. Η στήριξη των  πρανών σε αυτές τις περιοχές μπορεί να είναι από κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα,  ξυλοφράγματα, 
 • Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος των οδικών αρτηριών, είτε από σκυρόδεμα ή από  λιθοδομή ή από συρματοκιβώτια (σαρζανετ),

Σελίδα 2 από 11 

 • Κατασκευή τεχνικών – σωληνωτών (τοποθέτηση σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου ή  αντικατάστασή τους με πλακοσκεπείς οχετούς), 
 • Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων σε τμήματα αγροτικών οδών που μετά την πυρκαγιά  αποκαλύφθηκαν γκρεμώδη πρανή. 
 • Φυτοκομικά έργα: φυτεύσεις για την ενίσχυση της σταθερότητας των πρανών (συγκράτηση  εδαφών, αύξηση της συνοχής και κατ’ επέκταση θωράκιση από την επιφανειακή διάβρωση  και ολίσθηση), 
 • Αντικατάσταση δεξαμενών και κατεστραμμένου δικτύου ύδρευσης (σωλήνες, συνδέσεις) Αποκατάσταση τμημάτων φθαρμένης ασφάλτου του δημοτικού οδικού δικτύου Προμήθεια και τοποθέτηση βραγχιόνων και λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
 • Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πυροσβεστικών κρουνών σε όλα τα χωριά. 
 • Προμήθεια και τοποθέτηση τουλάχιστον δέκα (10) δεξαμενών πυρόσβεσης (ανοικτού τύπου  χωρητικότητας 40 τόνων και κλειστού τύπου χωρητικότητας 20 τόνων), για την άμεση  τροφοδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό σε δυσπρόσιτες περιοχές. Σημειώνεται ότι  ο Δήμος Ερυμάνθου αποτελείται από τριάντα τέσσερις (34) Κοινότητες και από περίπου εκατόν  πενήντα (150) οικισμούς και συνοικισμούς, που οι περισσότεροι εδράζονται στους πρόποδες και  στις πλαγιές του όρους Ερύμανθου αλλά και του όρους Παναχαϊκού, περιοχές με σπάνιο φυτικό  και ζωικό πλούτο (περιοχές Natura). 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κλιματική κρίση και όχι απλά η κλιματική αλλαγή, επιταχύνεται και  οι επιπτώσεις της γίνονται όλο και πιο απρόβλεπτες. Χρειάζεται λοιπόν στήριξη, ετοιμότητα,  οργάνωση και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού,  Δασαρχεία, Υπουργεία) για να ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να αναχαιτίσουμε τα φαινόμενα και θα  περιορίσουμε τις επιπτώσεις τους. 

Για την ανάληψη διεκπεραίωσης των περισσοτέρων από τα παραπάνω έργα και προμήθειες,  στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, ζητάμε την επιχορήγηση του Δήμου Ερυμάνθου με το ποσό  κατ’ ελάχιστον του 1,5 εκ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί. 

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 Με εκτίμηση, 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΗΣ