Πρός

τούς μαθητές, ἐκπαιδευτικούς & γονεῖς

A’/θμιας & Β’/θμιας  Ἐκπαίδευσης

περιοχῆς  Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας

 Ἀγαπητά μου παιδιά, μαθήτριες καί μαθητές,  Σεβαστοί ἐκπαιδευτικοί,   Ἀγαπητοί  γονεῖς καί   κηδεμόνες,   

Μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, μαζί μέ τήν ἀγκαλιά τοῦ Σχολείου σας ἀνοίγει καί ἡ ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία ὡς στοργική μητέρα σᾶς ἀγκαλιάζει γιά νά σᾶς εὐχηθεῖ ἡ νέα σχολική χρονιά νά εἶναι γιά ὅλους μία χρονιά γεμάτη γνώσεις, ἐμπειρίες, χαρά καί δημιουργικότητα.

Ἡ ἀρχή κάθε σχολικῆς χρονιᾶς εἶναι ἡ ἀρχή μιᾶς νέας προσπάθειας, πού ἀπαιτεῖ μελέτη, κόπο καί ἐπικέντρωση στόν στόχο σας. Εἶναι ὅμως μία προσπάθεια πού ἀξίζει νά τήν καταβάλλετε, γιατί χωρίς προσπάθεια ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ νά ἐπιτύχει τίποτε στή ζωή του, ἀλλά οὔτε καί νά ἀπολαύσει τή χαρά τῆς δημιουργίας καί τῆς προόδου.

Στήν προσπάθειά σας αὐτή μπορεῖ νά συναντήσετε δυσκολίες καί ἐμπόδια. Μήν ἀφήσετε τόν ἑαυτό σας νά παρασυρθεῖ στόν εὔκολο δρόμο. Μήν παρασυρθεῖτε ἀπό ὅσους σᾶς ὑπόσχονται πολλά χωρίς προσπάθεια. Οἱ διδάσκαλοι καί οἱ καθηγητές εἶναι αὐτοί πού θά σᾶς δείξουν τόν δρόμο γιά νά ἐπιτύχετε ὅ,τι ἐπιδιώκετε. Οἱ γονεῖς σας εἶναι αὐτοί πού θά σᾶς συμπαρίστανται πάντοτε στήν προσπάθειά σας γιά τήν κατάκτηση τῆς γνώσεως καί τῆς ἐπιτυχίας στή ζωή σας. Ἀλλά καί ἡ Ἐκκλησία μας ἔρχεται νά στηρίξει τό ἔργο σας μέσα ἀπό τήν καθημερινή Της προσευχή πρός τόν Τριαδικό Θεό.

Ὡς Πνευματικός σας Πατέρας, μαζί μέ ὅλους τούς κληρικούς μας, εἴμαστε πάντοτε στή διάθεσή σας νά συνδράμουμε σέ ὁτιδήποτε χρειαστεῖ καί μποροῦμε, πιστεύοντας στή συνεργασία ὅλων τῶν θεσμῶν στόν τομέα τῆς Παιδείας, στηρίζοντας τούς παιδαγωγούς ὅσο πιό διακριτικά καί δυναμικά μποροῦμε, ἀλλά καί συνδράμοντας στίς ἀγωνίες σας.

Γι’ αὐτό ἀπό τώρα σᾶς ἐξαγγέλλουμε τήν πραγματοποίηση τοῦ Β΄ Συνεδρίου Νεολαίας, τό ὁποῖο θά διεξαχθεῖ στήν περιοχή μας, στό Συνεδριακό Κέντρο «Σήμαντρο» Ἐλαιώνα, στίς 12, 13 καί 14 Ἰανουαρίου 2024, μέ θέμα: «Ἡ Ἐκκλησία συζητᾷ μέ τούς Νέους». Περιμένουμε ἐσᾶς, παιδιά μου, τούς ἐκπαιδευτικούς, τούς γονεῖς καί τούς κηδεμόνες σας, προκειμένου νά ταυτιστοῦμε καί νά συζητήσουμε τά προβλήματα καί τίς ἀνησυχίες σας.

Θέλουμε, παιδιά μου, νά γεμίσουμε τίς ψυχές σας μέ ἐλπίδα στηριγμένη στόν Χριστό καί μέ προοπτική τόν Ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος δέν θά ἀποτελεῖ μέρος ἑνός ἀπρόσωπου κοινωνικοῦ συστήματος μέ χαρακτηριστικό τήν ἀτομικότητα καί τήν ψυχική φθορά, ἀλλά θά συνιστᾶ μία ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα μέ κριτική σκέψη, πίστη στόν Χριστό, ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο καί ἀγάπη στά μεγαλειώδη ἰδανικά καί τίς ἀξίες τῶν πατέρων μας.

Καλή δύναμη στόν ἀγῶνα σας! Καρποφόρα καί εὐλογημένη σχολική χρονιά!

† Ὁ Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος