Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σας προσκαλεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία θα αφορά τα μέτρα ΠΑΑ και τους ωφελούμενους των μέτρων.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 31 Μαΐου από τις 15.00 έως τις 16.15 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και Αγροτικών Ενώσεων θα μας ενημερώσουν για τα μέτρα ΠΑΑ, τις εφαρμογές τους και τα κονδύλιά τους, σε μία εκδήλωση απολογιστικού χαρακτήρα αναφορικά με τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατά της έναρξη της Ημερίδας, θα απευθύνει Χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος – Βοηθός Περιφερειάρχη σε θέματα ΠΑΑ και Εγγείων Βελτιώσεων, Γεώργιος Κοντογιάννης.

Στις διεργασίες της Ημερίδας θα συμμετάσχουν με ομιλίες ο Ευθύμιος Τσιατούρας, Προϊστάμενος ΕΥΕ ΠΑΑ και ΥΠΑΑΤ, ο Βασίλειος Παπαθανασίου, Προϊστάμενος, Τμήμα Συντονισμού & Υλοποίησης ΠΑΑ και ο Βασίλης Κασιώλας, Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, DataConsultants.

Ακόμη, θα παρουσιαστεί ημελέτη της Περιφέρειας αναφορικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μέτρων και υπομέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Ανάμεσα σε άλλα, θα παρουσιαστούν τα πορίσματα των ερωτηματολογίων που κλήθηκαν να απαντήσουν οι αγρότες/ισσες και οι αγροτικές επιχειρήσεις που ενταχθήκαν σε κάποιο από τα μέτρα/υπομέτρα ΠΑΑ σχετικά με την αύξηση του προσωπικού τους, την αγορά νέων μηχανημάτων, την αύξηση του τζίρου τους και άλλα.

Οι εγγραφές θα γίνονται στη Γραμματεία, στο χώρο της Ημερίδας.