«Η επιχειρηματικότητα στην Αχαΐα του 2024» – Μια μελέτη της Παράταξης «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής»

“Μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων κάθε Επιμελητηρίου είναι να μελετά την οικονομία και την επιχειρηματικότητα του Νομού του. Ώστε τεκμηριωμένα να προτείνει δράσεις για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και λύσεις για τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, όσο δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσες και ποιες επιχειρήσεις έχουμε. Και στην Αχαΐα, δυστυχώς έχουμε πολλά κενά ως προς την ποιότητα του Μητρώου μελών Επιμελητήριου αλλά και στην επεξεργασία του. Αδικαιολόγητα, διότι οι πηγές πληροφόρησης είναι πολλές και η τεχνολογία μάς δίνει πολλές δυνατότητες”.

Ανάγκη για ένα πιο βιώσιμο καρναβάλι

“Η συζήτηση για το Καρναβάλι μας είναι φυσικά μεγάλη και πρέπει σε αυτήν να συμμετέχουν όλοι. Όμως η συμμετο-χή, η εξωστρέφεια και η οργάνωση της «οικονομίας» του είναι οι βάσεις για να το απογειώσουμε. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει από το Επιμελητήριο Αχαΐας”. 

Το Επιμελητήριο Αχαΐας και τα πανεπιστήμιά μας

“Το Επιμελητήριο πρέπει να αναπτύξει προγράμματα και πρωτοβουλίες που να συνδέουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και αυτά με τη σειρά τους να αναπτύξουν λύσεις που υιοθετεί άμεσα η αγορά”. 

Πολιτισμός Πρωταγωνιστής

“Εθνικά και πανευρωπαϊκά, η Αχαΐα βρίσκεται στο ναδίρ του πολιτιστικού τουρισμού και της ανάδειξης του πολιτισμικού δυναμικού της. Σήμερα υπάρχει η ανάγκη να συνενώσει, να ενδυναμώσει και να αναδείξει τις κατακερματισμένες πολιτισμικές της δράσεις με σκοπό την οργανωμένη προβολή τους, και στόχο την οικονομική, πνευματική και ψυχική ευημερία των πολιτών της”.

Έκθεση Κοινωνικοοικονομικών τάσεων στις Ελληνικές Περιφέρειες

“Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών (ΠΠΠ), διοργάνωσαν εκδήλωση για την παρουσίαση της Έκθεσης του ΙΟΒΕ για τις κοινωνικές και οικονομικές τάσεις στις ελληνικές περιφέρειες”.                                       

Ποιος είναι «πίσω» από την υποψηφιότητα του Θεόδωρου Λουλούδη;   

Άμεση η απάντηση από τον Θεόδωρο Λουλούδη, Επικεφαλής της Παράταξης “Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής” , σε δηλητηριώδες σχόλιο που τον αφορά. “Δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές της φθίνουσας πορείας της οικονομίας”, τόνισε στη δήλωσή του. 

Θέλουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας, για ένα Επιμελητήριο Πρωταγωνιστή!