Την αξιοποίηση της γεωργίας – και ιδιαίτερα των δενδρωδών καλλιεργειών – για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, αλλά και την ίδια την αγροτική οικονομία, έθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 28ης Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP 28) που διεξάγεται στο Dubai.

Αναλυτικότερα, ο κ. Φαρμάκης συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 5 Δεκεμβρίου 2023 στο ελληνικό περίπτερο, με τίτλο «Outlook oftheGreekEnergySectortowards 2030» («Προοπτικές του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα προς το 2030» και η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας παρουσίασε μία καινοτόμα πρόταση που στηρίζεται στην διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική του «CarbonFarming», δηλαδή τις μεθόδους που στοχεύουν στον εγκλωβισμό ατμοσφαιρικού άνθρακα και αντίστοιχης απελευθέρωσης οξυγόνου που γίνεται με εντελώς φυσικό τρόπο μέσω των καλλιεργειών και ειδικά μέσω των δέντρων.

Ο κ. Φαρμάκης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες γης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν το ρόλο του υπεύθυνου ανάπτυξης έργων για την απομάκρυνση άνθρακα. Οι παραγόμενες απορροφήσεις θα επιδοτούνται και θα πιστοποιούνται. Με βάση αυτή την πιστοποίηση, η οποία θα είναι σύμφωνη με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δημιουργηθεί ένα είδος αποθεματικού που θα αντιστοιχεί στις ποσότητες άνθρακα που απομακρύνθηκαν μέσω τεχνικών καλλιέργειας άνθρακα – γνωστές ως «πιστωτικές μονάδες άνθρακα». Από την άλλη πλευρά, τα πιστοποιημένα πιστωτικά μόρια άνθρακα θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο ενός εθελοντικού συστήματος ανώτατων ορίων και εμπορίας των εκπομπών. Στην εθελοντική αγορά άνθρακα, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες μπορούν να αγοράζουν μονάδες (με δική τους πρωτοβουλία) για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές τους σε άνθρακα ή οι κυβερνήσεις για τη συνεισφορά στις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (ΕΚΣ) τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της συμφωνίας του Παρισιού. Τα έσοδα από την πώληση αυτών των πιστωτικών μορίων θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική πηγή εισοδήματος για τους γεωργούς ή τους ιδιοκτήτες γης, καθώς θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση του περιβάλλοντος».

Μάλιστα, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, οι ήδη υπάρχουσες καλλιέργειες και τα δέντρα που υπάρχουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εκτιμάται ότι μπορούν να απορροφήσουν 955.678 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 20% των εκπομπών άνθρακα που παράγονται για θέρμανση στον οικιακό τομέα, σε εθνικό επίπεδο!

«Ο ρόλος της Περιφέρειας σε αυτή τη διαδικασία θα είναι να παρέχει επιδοτήσεις και καθοδήγηση για την έναρξη των έργων και προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε τους επόμενους μήνες, ενώ πρόθεσή μας είναι να ευθυγραμμιστούμε και ενδεχομένως να ενσωματώσουμε την πρωτοβουλία αυτή στο εθνικό πλαίσιο πίστωσης που βρίσκεται στην φάση του σχεδιασμού, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στη διατήρηση της φύσης» πρόσθεσε.

Μετά το τέλος της ημερίδας, ο κ. Φαρμάκης, δήλωσε τα εξής: «Η ίδια η φύση μας δείχνει τον δρόμο μέσα από την αναπνοή των φυτών, τα οποία δεσμεύουν ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο. Αν αξιοποιήσουμε αυτή τη φυσική δραστηριότητα, ενισχύοντας και προσδίδοντας στους καλλιεργητές δενδρωδών καλλιεργειών τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, τότε θα τους μετατρέψουμε παράλληλα σε “παραγωγούς οξυγόνου”, με σημαντικά οφέλη για τον τόπο, αλλά και επιπλέον οικονομικά οφέλη για τους ίδιους. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέλουμε να εργαστούμε το επόμενο διάστημα, ώστε να ενισχύσουμε τη γεωργική μας παραγωγή και να πολλαπλασιάσουμε τις δενδρώδεις καλλιέργειες, όχι μόνο για να ενισχύσουμε την τοπική αγροτική οικονομία ή για να αυξήσουμε την διατροφική επάρκεια και την αειφορία, αλλά για να αποκτήσει η γεωργική παραγωγή και τη διάσταση “εργοστασίων παραγωγής οξυγόνου”. Μπαίνουμε στην πρώτη γραμμή μίας νέας προσπάθειας, που στόχος μας είναι να αποτελέσει συνολικά και εθνική προσπάθεια μέσα από τη συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη».

Σημειώνεται ότι στην ημερίδα συμμετείχαν επίσης, η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας της Κομισιόν, DitteJuulJørgensen και ο Περιβαλλοντολόγος και Ερευνητής, BertrandPiccard. Συντονιστής ήταν ο Καθηγητής Κώστας Ανδριοσόπουλος (Εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου για τη Διαχείριση Ενέργειας στο ESCP EuropeBusinessSchool).

Στον παρακάτω σύνδεσμο, ολόκληρη την ομιλία του Ν. Φαρμάκη: