Δύο ακόμη έργα που βελτιώνουν την αρδευτική ικανότητα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας εξασφάλισαν χρηματοδότηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησής τους. 

Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο «Λοιπές προμήθειες για την αποκατάσταση μικρών αρδευτικών στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας» ύψους 36.0000 ευρώ με το οποίο εξασφαλίζεται η πλήρης  λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και δικτύων στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και την «αναβάθμιση και θέση σε πλήρη λειτουργία
αντλητικών συγκροτημάτων στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου ύδρευσης ΤΟΕΒ Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας», ύψους  37.200 ευρώ.

Έτσι, οι κατά τόπους Οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα:

– να λειτουργήσουν ξανά αντλιοστάσια χωρίς προβλήματα και να ανταποκριθούν στην ταυτόχρονη αυξημένηζήτηση νερού σε περιόδους ποτίσματος των καλλιεργειών, αρχικώς αντικαθιστώντας ελαττωματικά μέρητου αντλιοστασίου που είναι υπεύθυνα για βλάβες και προβλήματα στη λειτουργία του,

-θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας καλύτερης ενεργειακής απόδοσης, ενώ

-με την εγκατάσταση ομαλών εκκινητών ενισχύεται η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής των κινητήρων καθώςλόγω του μειωμένου ρεύματος εκκίνησης εξασφαλίζεται λιγότερη ηλεκτρική καταπόνηση στον κινητήρα και του δικτύου. 

Επίσης, σε ό,τι αφορά τον ΤΟΕΒ Καινούργιου, με την εγκατάσταση διατάξεων προστασίας των κινητήρων προλαμβάνονται και αποφεύγονται συνθήκες, που βλάπτουν τους κινητήρες των αντλητικών συγκροτημάτων, ενώ με την εγκατάσταση του σύστηματος τηλεχειρισμού η διαχείριση του αντλιοστασίου θα διευκολυνθεί καιθα βελτιωθεί καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως αυτόματης και άμεσης ενημέρωσης σεπερίπτωση βλάβης και συγκεκριμένα για το είδος της βλάβης, ώστε να είναι αμεσότερη καιαποτελεσματικότερη η επίλυση του προβλήματος. Επίσης δίνεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως χειρισμού
του αντλιοστασίου, ενεργοποίησης και απενεργοποίησής του.