ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ TΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΠΛΟΚΑΚΙ)

Με αφορμή το γεγονός ότι στις 30/06/2024 δεν ανανεώθηκε η σύμβαση των εργαζομένων στο Δήμο με την παραπάνω σχέση (μπλοκάκι), τις «φήμες» που διοχετεύονται στους συνδημότες μας για το θέμα αυτό και τέλος την ανακοίνωση της Κ.Ο.Β. ΚΚΕ Καλαβρύτων, επιθυμώ να γνωρίσω στους συνδημότες μου τα κατωτέρω:

  1. Προεκλογικά περιήλθε σε γνώση μου από διάφορες πηγές ότι στο Δήμο εργάζονται άτομα με ανάθεση παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι). Ως είχα υποχρέωση, επιδίωξα να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το καθεστώς εργασίας των ατόμων αυτών.

Από την έρευνα, από νομικής και ουσιαστικής πλευράς, διαπιστώθηκε ότι η Δημοτική Αρχή κυρίως τα τελευταία έτη, η οποία ως γνωστόν επανεξελέγη στις εκλογές του Οκτωβρίου 2023, είχε συνάψει συμβάσεις με αρκετά άτομα που προσέφεραν εργασία σε διάφορους τομείς του Δήμου. Οι προσλήψεις αυτές είχαν αυξηθεί το τελευταίο έτος, ασφαλώς, λόγω της προεκλογικής περιόδου!!!! Το θέμα αυτό επειδή ήταν ευαίσθητο, καθότι αφορούσε συνδημότες μας που είχαν ανάγκη από εργασία και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, δεν το έθιξα καν προεκλογικά, παρότι ήταν θέμα που μπορούσε να επισημανθεί ως «ρουσφετολογική», όπως λέμε στην καθομιλουμένη, συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι επειδή αφορούσε ανθρώπους εργαζομένους, δεν αποτέλεσε αντικείμενο της προεκλογικής μου εκστρατείας.

  1. Όταν τον Ιανουάριο του 2024 ανέλαβε επίσημα η νέα Δημοτική Αρχή και η δική μου Παράταξη ήταν η μοναδική παράταξη μειοψηφίας στο Δήμο, ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες αλλά ούτε και ο Σύλλογος των εργαζομένων προέβησαν, στην παραμικρή μου ενημέρωση, για το προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε μορφή στο Δήμο, παρότι δημοσίως με τις τοποθετήσεις μου στο Δημοτικό Συμβούλιο είχα θέσει θέμα ενημέρωσής μου ως Επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας και μοναδικής μάλιστα στο Δήμο. Έτσι, στη 2η Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής, που προβλέπεται από την προσφάτως θεσπισθείσα κείμενη νομοθεσία, έθεσα προς ενημέρωση το εξής θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ». Ειδικότερα, ζήτησα την ενημέρωση επί της στελέχωσης των Υπηρεσιών, το είδος της σύμβασης και τις τυχόν ανάγκες που έχουν προβλεφθεί για το 2024, στο σύνολο του Δήμου (Κεντρικές Υπηρεσίες και Δημοτικές Ενότητες).

Με αφορμή τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος ο κ. Δήμαρχος μου ζήτησε περισσότερες διευκρινίσεις για το τι περιλάμβανε η ενημέρωση που ζητούσα. Του εξήγησα, προφορικά, ότι με το συγκεκριμένο θέμα ζητώ τις παρακάτω πληροφορίες:

α. Έγγραφη ενημέρωση με κατάθεση των σχετικών εγγράφων των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων ανά ειδικότητα, τόσο στην Κεντρική Υπηρεσία του Δήμου, όσο και στις Υπηρεσίες του Δήμου που τυχόν λειτουργούν σε κάθε Δημοτική Ενότητα και ενημέρωση αν υπάρχει πλήρης ή ελλιπής κάλυψη αυτών.

β. Καταγραφή του συνόλου των διορισμένων και των υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία και σε κάθε Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα (ήτοι: σε ποια θέση διορίσθηκαν και σε ποια υπηρετούν σήμερα) ανά ειδικότητα, ανά αντικείμενο / ανάγκες που καλύπτουν και ποια η σχέση εργασίας τους (ήτοι: -Μόνιμοι και ΙΔΑΧ, Συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου και την πηγή χρηματοδότησης τους, από προϋπολογισμό – ΕΣΠΑ/ΟΑΕΔ και ειδικότερη αναφορά σε συμβασιούχους, που εργάζονται με το κοινώς λεγόμενο «μπλοκάκι»). Ειδικότερα, για την τελευταία κατηγορία, να γίνει ενημέρωση και να κατατεθούν οι σχετικές συμβάσεις ώστε να διαπιστωθεί ο χρόνος έναρξης και λήξης αυτών και οι ανάγκες που καλύπτουν και δη αν είναι πάγιες και διαρκείς.

γ. Ενημέρωση εάν τουλάχιστον από την έναρξη της νέας Δημοτικής Αρχής, έχει καταρτιστεί σχέδιο για το πως θα καλυφθούν τυχόν κενά και εν γένει πώς θα γίνει η πλήρωση των κενών θέσεων και αν έχει καταρτιστεί σχέδιο για βελτίωση των Υπηρεσιών του Δήμου προς κάλυψη των αναγκών του και αν έχουν καταγραφεί αυτές (οι ανάγκες) στην Κεντρική Υπηρεσία ανά Δημοτική Ενότητα και για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων. Περαιτέρω, η ενημέρωση περιλάμβανε πληροφόρηση για το πώς συνδέεται η κατανομή και πλήρωση θέσεων με την κάλυψη των αναγκών τόσο στο σύνολο του Δήμου, όσο και ανά Δημοτική Ενότητα και Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη διατήρησης υπηρεσιών και θέσεων εργασίας σε όλο το εύρος του Δήμου. Για κάθε δε αίτημα, που ετίθετο με το υπό κρίση θέμα ζήτησα να προσκομιστούν και τα ανάλογα έγγραφα και όχι να υπάρχει μια αόριστη και χωρίς στοιχεία ενημέρωση.

Ο κ. Δήμαρχος εκτός Συνεδριάσεως, μου είπε ότι στο θέμα του προσωπικού έχουμε ελλείψεις, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ούτε από προγράμματα ούτε από έσοδα του Δήμου, για να κάνουμε προσλήψεις και ότι το θέμα των εργαζομένων με «μπλοκάκι» είναι ένα ευαίσθητο θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε σε επόμενες συνεδριάσεις πιο αναλυτικά. Εγώ, καλόπιστα, διακρίνοντας ότι πράγματι το θέμα αυτό των εργαζομένων είναι ευαίσθητο, αρκέστηκα στα λεγόμενα του κ. Δημάρχου και στα όσα είπα κατά την ειδική αυτή Συνεδρίαση επισημαίνοντας ότι ουδέποτε ενημερώθηκε η Παράταξή μας και εγώ προσωπικά επισήμως για το θέμα αυτό και επιφυλάχθηκα, αφού περιέλθουν σε γνώση μου περισσότερα στοιχεία, να επανέλθω προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει και ένας αντίλογος και στοχευμένες παρατηρήσεις στην ενημέρωση εκ μέρους του Δημάρχου.

Εννοείται ότι και μετά την ανωτέρω παρέμβασή μου ΟΥΔΕΙΣ με ενημέρωσε για τους εργαζόμενους του Δήμου με οποιαδήποτε μορφή και τις ελλείψεις που υπήρχαν.

  • Κατά τη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28/06/2024, που αφορούσε την 3η Ειδική Λογοδοσία διμήνου και τον Απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχή του έτους 2023, ουδείς λόγος εγένετο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, για τους εργαζόμενους με ανάθεση παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι), των οποίων η σύμβαση έληγε στις 30/06/2024. Μετά την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης πληροφορήθηκα ότι τα άτομα αυτά θα απολύονταν από τη Δημοτική Αρχή, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασής τους. Η απάντησή μου ήταν ότι το θέμα δεν το γνωρίζω αλλά πρέπει να το συζητήσουμε, είτε στη Δημοτική Επιτροπή είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο,  αφού ενημερωθώ, για να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε, από νομικής και ουσιαστικής πλευράς. Ενημερώνω, λοιπόν, τους συνδημότες μου και ιδίως τους εργαζόμενους που τους αφορά προσωπικά το συγκεκριμένο ζήτημα, ότι καμία συμμετοχή δεν είχα ούτε στην σύναψη της σύμβασής τους ούτε στην μη ανανέωση της σύμβασης –  απόλυσή τους και ουδεμία επίσημη ενημέρωση μέχρι και σήμερα έχω επ’ αυτού. Κάθε δε αντίθετο διαδιδόμενο και λεγόμενο από οποιονδήποτε επιεικώς λέγω ότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
  1. Τέλος, σε σχέση με την ανακοίνωση της Κ.Ο.Β. ΚΚΕ Καλαβρύτων, με τα ανωτέρω αναφερθέντα δίδεται μια γενική απάντηση για τους εργαζόμενους γενικά  στο Δήμο και ειδικότερα για τους εργαζόμενους με ανάθεση παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι).

Ασφαλώς, ο συντάξας γνωρίζει τα ανωτέρω, γιατί παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν τούτου, δεν περιήλθε σε γνώση μου καμία διαμαρτυρία εκ μέρους κανενός, η οποία να ανάγεται στα παρελθόντα έτη, περί του αν τηρήθηκαν οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών στις προσλήψεις εργαζομένων (αν υπάρχουν ευχαρίστως να τις θέσουν υπόψη μου). Και ασφαλώς η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί την κορωνίδα στη δράση της Παράταξής μας, μη εξαιρουμένης οποιασδήποτε περίπτωσης. Όσα, λοιπόν, αναφέρονται στην ανακοίνωση και αφορούν την Παράταξη της μειοψηφίας δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και αλλού πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες γιατί δεν υπάρχουν ίδια έσοδα στο Δήμο για να προσληφθεί το προσωπικό που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Επίσης, εύλογα γεννάται το ερώτημα, γιατί δεν έγινε η παραμικρή  διαμαρτυρία για τις απευθείας αναθέσεις έργων πολλών εκατοντάδων χιλιάδων  ευρώ και πρόσφατα, όπως θα αποκαλύψουμε σύντομα, εκατομμυρίων ευρώ, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι που μετά βεβαιότητας θα εξοικονομούνταν, εάν είχαμε διαγωνισμούς που προβλέπονται από το νόμο με ευρεία δημοσιότητα και διαφάνεια. Μήπως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ταύτιση με την πρακτική της νυν Δημοτικής Αρχής που διοικεί το Δήμο επί τόσα χρόνια;

Δεν μπορεί, συνεπώς, να βάζουν στο ίδιο «τσουβάλι» την Παράταξη πλειοψηφίας και την Παράταξη της μειοψηφίας και δεν μπορεί να μέμφονται τον τρόπο άσκησης τω καθηκόντων μου, ως Επικεφαλής της παράταξης της  μειοψηφίας, και μάλιστα όταν έχει παρέλθει μόνο ένα εξάμηνο από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής (πλειοψηφίας και μειοψηφίας).

Εννοείται ότι το μείζον αυτό θέμα του προσωπικού και ειδικότερα των εργαζομένων με μπλοκάκι θα το θέσω άμεσα τις προσεχείς ημέρες στον κ. Δήμαρχο για να συζητηθεί δημοσίως και να πάρει θέση ο καθένας και περισσότερο για να λάβουν γνώση όλοι οι συνδημότες μας.

O Επικεφαλής της Παράταξης της μειοψηφίας

και Δημοτικός Σύμβουλος,

Θανάσης Κανελλόπουλος