ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ,  ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Στις 29-02-2024 πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Η Ειδική αυτή Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατ’ εφαρμογή της νέας διάταξης του πρόσφατου Ν. 5056/2023. Η Κυβέρνηση με τη νέα αυτή διάταξη, η οποία δημοσιεύθηκε την 06-10-2023, δηλαδή δύο ημέρες πριν τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών, θέλησε να θεσπίσει την ειδική αυτή συνεδρίαση με την οποία υποχρεώνει σε λογοδοσία τη Δημοτική Αρχή κάθε Δήμου, δηλαδή το Δήμαρχο και την πλειοψηφούσα Παράταξη, για θέματα που έχει δικαίωμα να προτείνει κάθε Σύμβουλος (πλειοψηφίας ή μειοψηφίας) με τη διαδικασία που προβλέπεται στη νέα διάταξη και τα οποία (θέματα) ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά ρητή διατύπωση, είναι υποχρεωμένος να  εγγράψει στην ημερήσια διάταξη.

Η Παράταξή μας έθεσε τα κατωτέρω θέματα: 

  1. «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ (ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».

  1.   «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΙΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2024».
  1. «ΠΥΡΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2024 ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».
  2. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (ανά Δημοτική Ενότητα).
  3. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ή ΔΕΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2023 ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ».

Σε κάθε θέμα που πρότειναν οι Σύμβουλοι της Παράταξής μας, αναγράφονταν υποερωτήματα και διευκρινίσεις ώστε να γίνει κατανοητό για κάθε θέμα μας τι ενημέρωση ζητάμε.

Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, βλέποντας τα θέματα που τέθηκαν από τους Συμβούλους της μειοψηφίας (τονιστέον ότι ουδείς Σύμβουλος πλειοψηφίας έθεσε θέματα προς ενημέρωση) και υπό το πρόσχημα «της επεξήγησης» του σκοπού και των ορίων της νέας διαδικασίας, ξεκίνησε μια προσπάθεια αποδόμησης των θεμάτων της αντιπολίτευσης εκφράζοντας σκέψεις και απόψεις που ήταν αντίθετες τόσο στο νέο νόμο όσο και στην υπ’ αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου», στην οποία γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας με σκοπό την επεξήγηση της νέας διαδικασίας, επικαλούμενος δήθεν τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο και άλλους Δήμους.  Με αυτό τον τρόπο στόχευσε στην εξαίρεση των θεμάτων από την ημερήσια διάταξη με απώτερο σκοπό να μην προβεί η πλειοψηφία σε λογοδοσία επί των τιθέμενων εκ μέρους μας θεμάτων. 

Τόσο εγώ ως Επικεφαλής όσο και η Δημοτική Σύμβουλος της Παράταξής μας κ. Αναστασία Μπαλασοπούλου, αντιλέξαμε έντονα στα λεγόμενα εκ μέρους του  κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Παράταξή μας τεκμηρίωσε επαρκώς ότι με τα ερωτήματα που θέσαμε ζητούσαμε στοιχεία επειδή σε αυτά στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε τον Ιανουάριο (δηλαδή εντός του διμήνου) και επομένως νόμιμα ζητούνται και περαιτέρω ότι τα υποερωτήματα αποσκοπούν στη διευκρίνιση κάθε θέματος και τη διευκόλυνση κάθε αρμόδιου να απαντήσει. 

Με αφορμή την αντίθεσή μας προς τις ανωτέρω απόψεις που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Δήμαρχος επέδειξε μια καθ’ όλα απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά σε βάρος της εκλεγμένης Δημοτικής Συμβούλου της Παράταξής μας κ. Αναστασίας Μπαλασοπούλου, η οποία (συμπεριφορά) δεν προσιδιάζει ούτε αρμόζει στο θεσμικό του ρόλο και την οποία δεν ανακάλεσε παρά τη ρητή προτροπή μας. Απόδειξη αυτού αποτελεί και η δημόσια μετάδοση της Συνεδρίασης, την οποία ο καθένας μπορεί να αναζητήσει στο YouTube.

Τελικά, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αισθανόμενος την υποχρέωση που έχει ως εκ της ιδιότητάς του, έκρινε ότι τα θέματα πρέπει να συζητηθούν και έδωσε το λόγο σε κάθε Σύμβουλο να θέσει το αντίστοιχο θέμα που είχε προτείνει προς συζήτηση. Ο δε Δήμαρχος απάντησε μόνο προφορικά και κατά την προσφιλή του τακτική ουδέν συγκεκριμένο στοιχείο κατέθεσε επί των ερωτημάτων, παρά αρκέστηκε σε αόριστες αναφορές. 

Καταλήγοντας, γνωστοποιούμε προς όλους ότι στην ως άνω Συνεδρίαση ουδέν ουσιαστικό στοιχείο εισφέρθηκε επί των τιθέμενων θεμάτων και γι’ αυτό θα επανέλθουμε ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις, απευθυνόμενοι στους αρμόδιους φορείς (Αντιδημάρχους, Επιτροπές κλπ.) Τέλος, καταγγείλαμε και καταγγέλλουμε την καθ’όλα ανάρμοστη συμπεριφορά του Δημάρχου προς την εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλο της Παράταξής μας και βεβαιώνουμε τους συμπολίτες μας ότι θα υπερασπιστούμε τα καθήκοντά μας που είναι ο έλεγχος της Δημοτικής Αρχής και η ανάδειξη κάθε θέματος που απασχολεί τους συνδημότες μας.

 

Ο Επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων

Δημοτικός Σύμβουλος

Θανάσης Κανελλόπουλος