Ισχυρή είναι η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα συλλογικά όργανα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) καθώς και στις εκπροσωπήσεις της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ στη συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 2024, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

Ακόμα:

  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Αναπτυξιακών Θεμάτων και Επενδύσεων
  • Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Άννα Μαστοράκου, συμμετέχει ως γραμματέας στην Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας, συμμετέχει ως γραμματέας στην Επιτροπή Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου, Νίκος Κατσακιώρης, συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών και Επιχειρηματικότητας
  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, συμμετέχει ως μέλος στην Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πέραν τούτων, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ορίστηκε τακτικό μέλος εκ μέρους της ΕΝΠΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του Υπουργείου Ανάπτυξης και στο Εθνικό Συμβούλιο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, ορίστηκε τακτικό μέλος στην Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας και αναπληρωματικό μέλος στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Στυλιανός Μπλέτσας, ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Διοικητικής Αρχής Γεφυρών του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, ορίστηκε τακτικό μέλος στην Επιτροπή για το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2021-2027 με αναπληρωτή του, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, Χρήστο Μπούνια.

 «Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής και ο ρόλος της στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την αποκεντρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας θα είναι καθοριστικός στο επόμενο διάστημα. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρωταγωνιστεί σε αυτή την προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και από την ισχυρή και πολυάριθμη εκπροσώπησή της στις επιτροπές της Ένωσης Περιφερειών» σημειώνει ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης.