Ανακοίνωση με την πανήγυρη της Ι.Μονής (Θαύμα των Κολλύβων Αγίου Θεοδώρου Τήρωνος) δεν θα πραγματοποιηθεί αλλά θα μετατεθεί από τις 23 Μαρτίου στις 08 Ιουνίου 2024

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας, 4 Μαρτίου 2024

Σᾶς ἀνακοινώνουμε ὅτι γιὰ τὸ παρὸν ἔτος δὲν θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἱερὰ πανήγυρις, στὶς 23 Μαρτίου 2024, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος,  

ἀλλὰ μετατίθεται στὶς 08 Ἰουνίου 2024, ἡμέρα  ἑορτῆς τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου.

Ἡ Καθηγουμένη

Φιλοθέη Μοναχὴ