Το Διοικητικό Συμβούλιο του εμπορικού και επιχειρηματικού δικτύου Καλαβρύτων “αζανες”  σε εφαρμογή του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού και με απόφαση που έλαβε, συγκαλεί στις 28/1/2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:30 μ.μ. στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων οριστική, ασχέτως αριθμού παρόντων.