Ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, ενημερώνει ότι η 2η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2024, που είχε οριστεί να διεξαχθεί ώρα 18:00 σύμφωνα με την εκδοθείσα πρόσκληση, αλλάζει ως προς την ώρα και μόνον, και η συνεδρίαση αυτή, θα γίνει ώρα 16:30 την ίδια μέρα.