Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικού κάλυψης δράσεων πυρασφάλειας