Σας προσκαλούμε στην 3η διά ζώσης, ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής (Μαΐου – Ιουνίου 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010), τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1του ν. 5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023), την με αριθμό εγκυκλίου 98 και Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών και σε συνέχεια της προηγηθείσας πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 6365/12-06-2024 για το σκοπό αυτό, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί αιτήματος του επικεφαλής της μειοψηφίας, δημοτικού συμβούλου κ. Αθανασίου Κανελλόπουλου, για ανάπτυξη του θέματος με τίτλο: «ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ» .

2. Περί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας, κ. Αβραάμ Ανδριόπουλου, για ανάπτυξη του θέματος με τίτλο: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

3. Περί αιτήματος του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας, κ. Αναστάσιου Πλώτα, για ανάπτυξη του θέματος με τίτλο: «ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΡΙΨΗ ΜΠΑΖΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΔΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ».

4. Περί αιτήματος της Δημοτικής Συμβούλου της μειοψηφίας, Αναστασίας Μπαλασοπούλου, για ανάπτυξη του θέματος με τίτλο: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ή ΕΣΤΩ ΜΕΛΕΤΩΝ».

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευθύμιος Τζόβολος