Συνεδριάζει την 8η τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία (διά ζώσης) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, Πλατεία Πετμεζαίων Καλάβρυτα), την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87 7.6.2010), τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1του ν. 5043/2023 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 91), τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ. 163/τ.1ο/6.10.2023), την με αριθμό εγκυκλίου 98 και Α.Π.: 8182/26.01.2024 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί αδελφοποίησης του Δήμου Καλαβρύτων με το Δήμο Ντολόρες Ιδάλγκο (DOLORES HIDALGO) στην Πολιτεία Γουαναχουάτο (GUANAJUATO) των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού και έγκρισης του προσχεδίου συμφωνίας της αδελφοποίησης.

2. Περί πραγματοποίησης εκδήλωσης του Δήμου Καλαβρύτων και της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα, για τα 85 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας Μεξικού.

3. Περί σύστασης δημοτικών επιτροπών για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων: (α) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ Δ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Κ.Π.Ν.&.Α.) και (β)της λυθείσας «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ» (ΔΗ.Κ.Ε.Κ. – ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ), σύμφωνα με το άρθρο 30 παραγρ. 1 του Ν. 5056/2023.

4. Περί σύστασης δημοτικής επιτροπής άρθρου 30 ν. 5056/23 για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της καταργούμενης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του άρθρου 50 του ν. 1566/1985.

5. Περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.

6. Περί υποβολής αιτήματος του Δήμου Καλαβρύτων προς το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το σχεδιασμό και κατασκευή μικρής εκκλησίας στον προαύλιο χώρο του υπό μελέτη έργου: «Ανακαίνιση της πρώην Μαθητικής Εστίας Καλαβρύτων (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας -Ε.Ι.Ν.), αφιερωμένης στους Αγίους των Καλαβρύτων.

7. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης, χώρων του δημοτικού ακινήτου του Ξενώνα Νεότητας (πρώην Μαθητική Εστίας Κλειτορίας), προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη στέγαση του Κ.Ε.ΠΕ.Α Κλειτορίας – Ακράτας.

8. Περί του από 26-6-2024 αιτήματος του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου Πάτρας για τη φιλοξενία των χορευτικών τμημάτων, στον Ξενώνα Νεότητας (πρώην Μαθητική Εστίας Κλειτορίας) στις 16 και 17 Αυγούστου 2024, στα πλαίσια του Παγκαλαβρυτινού Ανταμώματος.

9. Περί εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου, διαμερίσματος Ε: 42 τ.μ., ευρισκομένου επί της οδού Αναγνωστοπούλου αριθ. 49 στην Αθήνα.

10. Περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Πλανητέρου της Δ.Ε. Κλειτορίας του Δήμου Καλαβρύτων.

11. Περί αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου εμβαδού 25-30 τ.μ. στο χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαβρύτων, για χρήση αυτού ως γραφείου πληροφόρησης των επισκεπτών.

12. Περί αναγκαιότητας μίσθωσης κτιρίου, εμβαδού 40-50 τ.μ. πλησίον του Δημαρχείου, για την φιλοξενία παράλληλων δραστηριοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Δίκτυο Μαρτυρικών πόλεων και Χωριών της Ελλάδας «Ελληνικά Ολοκαυτώματα» που εδρεύει στα Καλάβρυτα.

13. Περί μίσθωσης χώρου εντός του Τουριστικού Περιπτέρου του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών για την τοποθέτηση τριών (3) αυτόματων πωλητών παιχνιδιών.

14. Περί μίσθωσης χώρου εντός του Τουριστικού Περιπτέρου του Σπηλαίου Λιμνών Καστριών για την τοποθέτηση ενός αυτόματου πωλητή αναμνηστικών νομισμάτων.

15. Περί αιτημάτων επιχορηγήσεων πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων .

16. Περί ορισμού Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων.

17. Περί τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 15/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύστασης της επιτροπής ελέγχου χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καλαβρύτων (ως προς την παρ. Δ. Δ.Ε. Αροανίας, αντικατάσταση του 2ου μέλους).

18. Περί της από 02-10-2023 αίτησης του κ. Αριστείδη Ζηρογιάννη του Γεωργίου σχετικά με τη χρήση του οικογενειακού τάφου Αθανασίου Ζηρογιάννη στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης της Δ.Ε. Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευθύμιος Τζόβολος